Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Đông Tà vào 01/03/2007 11:42

Kiền cương kiện cứng: tượng cho Vua
Đoài đẹp lòng nhau: thoả ý chùa
Ly sáng: phô trương khoe tựa thỏ
Chấn khơi: phấn khởi đố rùa thua
Tốn theo: lên xuống vâng lời cãi
Khảm hiểm: gập ghềnh bắt buộc cua
Cấn đậu: để dành ngăn cấm viếng
Khôn mềm: nhu thuận phục tùng thưa


14/07/2006