Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Đông Tà vào 02/03/2007 11:42

Kiền cương kiện cứng : tượng cho Vua
Đoài đẹp lòng nhau : thoả ý chùa
Ly sáng : phô trương khoe tựa thỏ
Chấn khơi : phấn khởi đố rùa thua
Tốn theo : lên xuống vâng lời cãi
Khảm hiểm : gập ghềnh bắt buộc cua
Cấn đậu : để dành ngăn cấm viếng
Khôn mềm : nhu thuận phục tùng thưa

14/07/2006
CSL