Thông tin cơ bản

Tên đăng ký: Đông Tà
Cấp độ: Thành viên thường
Ngày đăng ký: 30/05/2006 05:52
Số lần thông tin được xem: 2258
Số bài đã gửi: 202

Những bài thơ mới của Đông Tà

Chưa có bài thơ nào!

Những bài thơ mới gửi trên thư viện

 1. Một phần nào đó của em (Đỗ Kim Vũ) 20/06/2009 07:31
 2. Thơ say (Đỗ Kim Vũ) 20/06/2009 07:30
 3. Hoa lòng đã lạnh (Đỗ Kim Vũ) 20/06/2009 07:28
 4. Ừ, em đi nhé (Đỗ Kim Vũ) 20/06/2009 07:26
 5. Lãng đãng (Đỗ Kim Vũ) 20/06/2009 07:24
 6. Tẻo teo (Đỗ Kim Vũ) 20/06/2009 07:23
 7. Ngẩn ngơ (Đỗ Kim Vũ) 20/06/2009 07:21
 8. Trách (Đỗ Kim Vũ) 20/06/2009 07:19
 9. Mỗi người mỗi ước mơ (Đỗ Kim Vũ) 20/06/2009 07:17
 10. Đừng trách tôi anh nhé (Đỗ Kim Vũ) 20/06/2009 07:14
 11. Hoa lòng (Đỗ Kim Vũ) 04/06/2007 12:04
 12. Du thuyền (Đỗ Kim Vũ) 04/06/2007 12:00
 13. Chớ vấn vương (Đỗ Kim Vũ) 04/06/2007 11:51
 14. Giỗ Tổ (Đỗ Kim Vũ) 04/06/2007 11:38
 15. Cảm khái (Đỗ Kim Vũ) 04/06/2007 11:32
 16. Mơ hồ (Đỗ Kim Vũ) 04/06/2007 11:31
 17. Thơ gửi bạn (III) (Đỗ Kim Vũ) 04/06/2007 11:27
 18. Một chút thôi (Đỗ Kim Vũ) 04/06/2007 11:25
 19. Ta chỉ vì mình (Đỗ Kim Vũ) 04/06/2007 11:24
 20. Tự hỏi lòng mình (Đỗ Kim Vũ) 04/06/2007 11:22