無題迴文次橘亭先生順逆讀全文


鸞鳴鏡處畫新眉,
夢遶卿辰唱和詩。
寒院綺窗花笑語,
煖幃香枕蝶狂癡。
團團舞燕朝風弄,
點點飛螢夜霧垂。
欄上月明分席坐,
殘更恨不我留遲。


遲留我不恨更殘,
坐席分明月上欄。
垂霧夜螢飛點點,
弄風朝燕舞團團。
癡狂蝶枕香幃煖,
語笑花窗綺院寒。
詩和唱辰卿遶夢,
眉新畫處鏡鳴鸞。

 

Vô đề hồi văn, thứ Quất Đình tiên sinh thuận nghịch độc toàn văn

Thuận
Loan minh kính xứ hoạ tân mi,
Mộng nhiễu khanh thì xướng hoạ thi.
Hàn viện ỷ song hoa tiếu ngữ,
Noãn vi hương chẩm điệp cuồng si.
Đoàn đoàn vũ yến triêu phong lộng,
Điểm điểm phi huỳnh dạ vụ thuỳ.
Lan thượng nguyệt minh phân tịch toạ,
Tàn canh hận bất ngã lưu trì.

Nghịch
Trì lưu ngã bất hận canh tàn,
Toạ tịch phân minh nguyệt thướng lan.
Thuỳ vụ dạ huỳnh phi điểm điểm,
Lộng phong triêu yến vũ đoàn đoàn.
Si cuồng điệp chẩm hương vi noãn,
Ngữ tiếu hoa song ỷ viện hàn.
Thi hoạ xướng thì khanh nhiễu mộng,
Mi tân hoạ xứ kính minh loan.

 

Dịch nghĩa

Xuôi
Tiếng chim loan hót trong phòng nơi vẻ lông mày mới
Xướng hoạ ngâm thơ lúc mộng đến nàng
Tiếng nàng cười bên rèm lụa cửa trong sân vắng
Bướm say bay bên gối thơm trong phòng ấm
Từng đoàn én lượn bay trong gió sớm
Đom đóm bay lập loè trong đêm sương xuống
Cùng ngồi với nhau xem trăng sáng trên đầu lan can
Hối tiếc vì tàn canh không níu kéo lại được

Ngược
Ta không tiếc vì canh đã tàn vẫn nấn ná ở lại
Trăng treo vằng vặc trên bóng lan can
Đom đóm trong đêm sương bay chập chờn
Én trong sáng sớm bay từng đoàn đùa với gió
Bướm say bay trong phòng ấm gối thơm
Tiếng cười bên rèm luạ trong sân vắng
Xướng hoạ làm thơ lúc nàng mơ ngủ
Phòng the nơi vẻ lông mày nghe vẳng lại tiếng chim loan hót


Bài thơ theo lối thuận nghịch độc, có thể đọc xuôi và ngược.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Hữu Vinh

Xuôi
Nũng nịu bên gương thú điểm trang
Ngâm thơ phổ nhạc mộng người thương
Tiếng cười sân vắng lay rèm lụa
Bướm lượn buồng loan say gối hương
Từng nhóm nhạn đàn đùa gió sớm
Lập loè đom đóm dạo đêm sương
Bên thềm trăng tỏ ta cùng bạn
Hối tiếc canh tàn nấn ná sang

Ngược
Chẳng tiếc tàn canh nấn ná sang
Trăng treo vằng vặc bóng lan can
Đẫm sương đôm đốm bay loè loẹt
Đón gió nhạn chơi liệng họp đàn
Gối mộng phòng êm say bóng bướm
Rèm hoa sân vắng vọng lời nàng
Đàn ca thơ hoạ người ru mộng
Son phấn phòng the vẳng tiếng loan

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Xuôi
Loan hót trong phòng nơi điểm trang,
Ngâm thơ xướng hoạ mộng về nàng.
Tiếng cười rèm lụa trong sân vắng,
Bướm lượn phòng loan bên gối hương.
Én lượn từng đoàn trong gió sớm,
Lập loè đom đóm bay đêm sương.
Lan can ngồi tựa xem trăng sáng,
Không tiếc canh tàn khó níu sang.

Ngược
Chẳng tiếc canh tàn nấn ná sang,
Trăng treo vằng vặc bóng lan can.
Chập chờn đom đóm trong sương sớm,
Gió sớm én bay đùa họp đàn.
Gối ấm phòng thơm say bướm mộng,
Rèm the sân vắng vọng cười nàng.
Làm thơ xướng hoạ nàng mơ cũ,
Nghe vẳng phòng the tiếng hót loan.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời