Trà chị với Trà em
Chơi đi trốn đi tìm
Chị trốn đâu giỏi thế
Khó hơn là tìm kim!

Bây giờ đến lượt em
Chui hẳn vào trong tủ
Thế mới là kín chứ
Hai măt nhắm tối đen!

Nhưng em chẳng ngồi yên
Lại hét lên gọi chị:
- Lần này em trốn kỹ
Em chẳng vào tủ đâu!


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]