19/01/2022 18:26Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Em trốn kỹ hơn

Tác giả: Định Hải - Nguyễn Biểu

Thể thơ: Thơ mới năm chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 21/07/2018 12:14

 

Trà chị với Trà em
Chơi đi trốn đi tìm
Chị trốn đâu giỏi thế
Khó hơn là tìm kim!

Bây giờ đến lượt em
Chui hẳn vào trong tủ
Thế mới là kín chứ
Hai măt nhắm tối đen!

Nhưng em chẳng ngồi yên
Lại hét lên gọi chị:
- Lần này em trốn kỹ
Em chẳng vào tủ đâu!

Nguồn: Bài ca trái đất (thơ), Định Hải, NXB Kim Đồng, 2017

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Định Hải » Em trốn kỹ hơn