Mỗi đôi tay thả lên trời đôi cánh bồ câu
Thành đám mây trôi bồng bềnh che rợp nắng
Những đôi tay da đỏ, da đen, da vàng, da trắng
Cứ vẫy hoài như hoá cánh chim câu...


Nguồn: Một mái nhà chung (Định Hải - Phan Duy Đồng - Trần Mạnh Hảo), NXB Kim Đồng, 2018