Mỗi đôi tay thả lên trời đôi cánh bồ câu
Thành đám mây trôi bồng bềnh che rợp nắng
Những đôi tay da đỏ, da đen, da vàng, da trắng
Cứ vẫy hoài như hoá cánh chim câu...


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]