Chưa có đánh giá nào
Nước: Việt Nam (Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn)
6 bài thơ
Tạo ngày 31/03/2020 10:24 bởi hongha83, đã sửa 1 lần, lần cuối ngày 31/03/2020 10:27 bởi hongha83
Đặng Đề 鄧題 (?-?) tự Hối Khanh 悔卿, hiệu Tùng Pha 松坡, người làng Uông Thượng, huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương đời Lê. Thân thế và sự nghiệp của Đặng Đề hiện chưa có nhiều thông tin. Toàn Việt thi lục chép 44 bài thơ của ông.

Tác phẩm:
- Tùng Pha thi tập (đã thất lạc)