Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Đăng bởi hongha83 vào 04/04/2020 11:04

建武驛

左江内揖外交提,
城上高樓字字題。
最是南邕饒勝概,
風光第一廣之西。

 

Kiến Vũ dịch

Tả Giang nội ấp ngoại Giao đề,
Thành thượng cao lâu tự tự đề.
Tối thị Nam ung nhiêu thắng khái,
Phong quang đệ nhất Quảng chi tây.

 

Dịch nghĩa

Sông Tả Giang ôm bọc phía trong, bên ngoài khống chế vùng Giao Nam
Lầu cao trên thành từng hàng chữ đề rõ
Là vùng có nhiều thắng cảnh nhất cõi Nam
Phong cảnh đẹp đứng đầu Quảng Tây


Lời tự: “Dịch tại Nam Ninh phủ Tuyên Hoá huyện môn biển vân nội ấp Tả Giang ngoại khống Giao Nam thành môn đề vân Nam ung thắng khái” 驛在南寧府宣化縣門扁云内揖左江外控交南城門題云南邕勝概 (Trạm nằm ở huyện Tuyên Hoá, phủ Nam Ninh. Bức biển ở cửa đề chữ rằng “Phía trong ôm bọc có sông Tả Giang, phía ngoài trấn giữ cõi Giao Nam” cửa thành đề rằng “Thắng cảnh cõi Nam”).

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Hà

Trong bọc Tả Giang giữ xứ Giao
Từng hàng chữ nổi giữa lầu cao
Cõi Nam thắng cảnh nhiều vô kể
Đẹp nhất Quảng Tây, khó chốn nào!

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Đồng Thành

Tả Giang trong bọc giữ Giao Nam,
Đề chữ thành cao nổi rõ ràng.
Nhiều nhất cõi Nam vùng thắng cảnh,
Quảng Tây cảnh đẹp đứng đầu hàng.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời