15.00
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Đăng bởi hongha83 vào 04/04/2020 10:58

諒山城曉發

凌晨進發諒山城,
瘴霧嵐煙拂旆旌。
去去不堪回首望,
五雲深處是神京。

 

Lạng Sơn thành hiểu phát

Lăng thần tiến phát Lạng Sơn thành,
Chướng vụ lam yên phất bái tinh.
Khứ khứ bất kham hồi thủ vọng,
Ngũ vân thâm xứ thị thần kinh.

 

Dịch nghĩa

Rạng sáng xuất phát từ thành Lạng Sơn
Sương mù hơi núi táp vào ngọn cờ sứ giả
Mỗi bước đi chẳng thể quay đầu nhìn lại
Vì biết rằng chỗ thẳm xa dưới mây năm sắc kia là đất đế đô


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Hà

Bình minh xuất phát Lạng Sơn thành
Cờ sứ trong mù núi toả quanh
Mỗi bước dám đâu quay ngắm lại
Nơi mây năm sắc ấy Thần Kinh

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Đồng Thành

Bình minh xuất phát Lạng Sơn,
Ngọn cờ sứ giả sương còn bủa quanh.
Bước đi ngoảnh lại sao đành,
Dưới mây năm sắc ấy thành đế đô.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời