Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Đăng bởi hongha83 vào 04/04/2020 10:53

仁里驛

上強過了來仁里,
登窖前瞻母子山。
起我思親千里念,
不堪回首白雲間。

 

Nhân Lý dịch

Thượng Cường quá liễu lai Nhân Lý,
Đăng Kháo tiền chiêm Mẫu Tử san.
Khởi ngã tư thân thiên lý niệm,
Bất kham hồi thủ bạch vân gian.

 

Dịch nghĩa

Đi qua Thượng Cường tới Nhân Lý
Lên trước núi Kháo để xem núi Mẹ Con
Ở ngoài ngàn dặm trỗi dậy lòng nhớ đấng thân (cha mẹ)
Nên chẳng dám ngoảnh đầu về khoảng trời đầy mây trắng[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Hà

Thượng Cường Nhân Lý đi qua
Ngắm non Mẫu Tử bên toà Kháo sơn
Nhớ song thân cách dặm ngàn
Dám đâu ngoảnh phía mây nhàn trắng trôi.

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Đồng Thành

Tới Nhân Lý vượt Thượng Cường,
Trước lên núi Kháo xem tường Mẹ Con.
Song thân ngàn dặm nhớ mong,
Ngoảnh đầu chẳng dám vời trông mây trời.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời