05/02/2023 21:43Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Nhân Lý dịch
仁里驛

Tác giả: Đặng Đề - 鄧題

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi hongha83 vào 04/04/2020 10:53

 

Nguyên tác

上強過了來仁里,
登窖前瞻母子山。
起我思親千里念,
不堪回首白雲間。

Phiên âm

Thượng Cường quá liễu lai Nhân Lý,
Đăng Kháo tiền chiêm Mẫu Tử san (sơn).
Khởi ngã tư thân thiên lý niệm,
Bất kham hồi thủ bạch vân[1] gian

Dịch nghĩa

Đi qua Thượng Cường tới Nhân Lý
Lên trước núi Giáo để xem núi Mẹ Con
Ở ngoài ngàn dặm trỗi dậy lòng nhớ đấng thân (cha mẹ)
Nên chẳng dám ngoảnh đầu về khoảng trời đầy mây trắng

Bản dịch của Phạm Hà

Thượng Cường Nhân Lý đi qua
Ngắm non Mẫu Tử bên toà Kháo sơn
Nhớ song thân cách dặm ngàn
Dám đâu ngoảnh phía mây nhàn trắng trôi.
Nguồn: Thơ dịch và sáng tác (tuyển chọn), NXB Hội nhà văn, 2019
[1] Chỉ lòng nhớ cha mẹ. Sách Đường thư chép: Địch Nhân Kiệt đời Đường (Trung Quốc) đi làm quan xa. Một hôm ông lên núi Thái Hàng, quay lại nhìn thấy đám mây trắng lơ lửng bay ở phía quê nhà, ông bảo với người chung quanh rằng: “Ngô thân xá kỳ hạ” nghĩa là: nhà của cha mẹ ta ở dưới đám mây trắng ấy.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đặng Đề » Nhân Lý dịch