Xe đi trời tạnh gió trong lành
Ngựa sứ chiều vào Mạc Phủ doanh
Mộng thấy quê nhà xa vạn dặm
Tiếng gà văng vẳng báo sang canh.

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)