Cùng nơi, Đặng Lặc - Long Châu
Sông quanh núi đá liền nhau giăng thành
Đẹp tươi riêng cảnh Vũ Doanh
Núi rừng đi hết, trải xanh đồng bằng

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)