08/10/2022 00:48Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Kiến Vũ dịch
建武驛

Tác giả: Đặng Đề - 鄧題

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi hongha83 vào 05/04/2020 11:04

 

Nguyên tác

左江内揖外交提,
城上高樓字字題。
最是南邕饒勝概,
風光第一廣之西。

Phiên âm

Tả Giang nội ấp ngoại Giao đề,
Thành thượng cao lâu tự tự đề.
Tối thị Nam ung nhiêu thắng khái,
Phong quang đệ nhất Quảng chi tây.

Dịch nghĩa

Sông Tả Giang ôm bọc phía trong, bên ngoài khống chế vùng Giao Nam
Lầu cao trên thành từng hàng chữ đề rõ
Là vùng có nhiều thắng cảnh nhất cõi Nam
Phong cảnh đẹp đứng đầu Quảng Tây

Bản dịch của Phạm Hà

Trong bọc Tả Giang giữ xứ Giao
Từng hàng chữ nổi giữa lầu cao
Cõi Nam thắng cảnh nhiều vô kể
Đẹp nhất Quảng Tây, khó chốn nào!
Lời tự: “Dịch tại Nam Ninh phủ Tuyên Hoá huyện môn biển vân nội ấp Tả Giang ngoại khống Giao Nam thành môn đề vân Nam ung thắng khái” 驛在南寧府宣化縣門扁云内揖左江外控交南城門題云南邕勝概 (Trạm nằm ở huyện Tuyên Hoá, phủ Nam Ninh. Bức biển ở cửa đề chữ rằng “Phía trong ôm bọc có sông Tả Giang, phía ngoài trấn giữ cõi Giao Nam” cửa thành đề rằng “Thắng cảnh cõi Nam”).

Nguồn: Thơ dịch và sáng tác (tuyển chọn), NXB Hội nhà văn, 2019

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đặng Đề » Kiến Vũ dịch