Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Vãn Đường
4 bài trả lời: 4 bản dịch

Đăng bởi tôn tiền tử vào 30/09/2013 15:31

過分水嶺

谿水無情似有情,
入山三日得同行。
嶺頭便是分頭處,
惜別潺湲一夜聲。

 

Quá Phân Thuỷ lĩnh

Khê thuỷ vô tình tự hữu tình,
Nhập sơn tam nhật đắc đồng hành.
Lĩnh đầu tiện thị phân đầu xứ,
Tích biệt sàn viên nhất dạ thanh.

 

Dịch nghĩa

Nước suối vốn vô tình [nhưng với ta] lại như có tình,
Trong suốt ba ngày leo núi được [suối] làm bạn cùng đi.
[Nay ta đã tới] đỉnh núi, cũng là chỗ phải chia tay [với suối] rồi,
Cả đêm [không ngủ, ta cứ] nuối tiếc mãi tiếng róc rách [bên tai].


Phân Thuỷ lĩnh: tên gọi đỉnh cao của núi Ba Trủng, nay ở phía đông nam huyện Lược Dương, tỉnh Thiểm Tây. Nước các suối từ núi này chảy vào sông Hán (xuôi đông) và sông Gia Lăng (xuôi tây).

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Phước Hậu

Nước suối vô tình lại cảm tình,
Ba ngày leo núi nước đồng hành.
Đầu non là chỗ chia tay suối,
Tiếc nuối tiếng reo ngủ chẳng đành.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Suối vô tình lại như biết cảm
Ba ngày dài suối bám cùng đi
Chia tay chân núi một khi
Cả đêm khôn ngủ nhớ vì tiếng reo

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Nước suối vô tình ta có tình,
Ba ngày leo núi suối cùng mình.
Nay lên đỉnh núi chia tay suối,
Róc rách đêm dài ngủ chẳng bình.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Nam Thắng

Vô tình nhưng lai có tình
Ba ngày leo núi cùng mình suối đi
Đỉnh non chỗ phải chia ly
Cả đêm tiếc mãi rầm rì tiếng kêu

Chưa có đánh giá nào
Trả lời