Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Vãn Đường
5 bài trả lời: 5 bản dịch

Đăng bởi Vanachi vào 20/11/2006 18:13

楊柳枝其八

織錦機邊鶯語頻,
停梭垂淚憶征人。
塞門三月猶蕭索,
縱有垂楊未覺春。

 

Dương liễu chi kỳ 8

Chức cẩm cơ biên oanh ngữ tần,
Đình thoa thuỳ lệ ức chinh nhân.
Tái môn tam nguyệt do tiêu sách,
Túng hữu thuỳ dương vị giác xuân.

 

Dịch nghĩa

Bên khung dệt gấm oanh đã hót nhiều lần
Dừng tay nước mắt nhỏ xuống vì nhớ đến chinh nhân
Tháng ba ngoài quan ải trời còn hoang lạnh
Tuy có liễu rũ nhưng đâu biết là mùa xuân.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (5 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Dệt tơ, oanh hót bên đường
Ngừng tay lệ rớt nhớ thương đến chàng
Tháng ba biên ải lạnh hoang
Liễu dương tuy rũ nào màng đến xuân.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn phước Hậu

Oanh hót bên khung dệt lắm lần
Dừng tay lệ nhỏ nhớ chinh nhân.
Tháng ba biên ải trời hoang lạnh
dù có liễu dương chẳng cảm xuân.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Bên khung cửi oanh ca nhiều bận
Dừng con thoi lệ đậm nhớ chàng
Tháng ba quan ải tiêu hoang
Cho dù liễu rủ đâu màng tới xuân.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Bên khung oanh hót rất nhiều lần,
Rơi lệ dừng tay nhớ cố nhân.
Quan ải tháng ba trời lạnh lẽo,
Tuy còn liễu rũ biết đâu xuân.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Nam Thắng

Bên khung dệt gấm oanh ca
Nhớ chinh nhân lệ tuôn ra mắt nhoà
Ải quan lạnh lẽo tháng ba
Liễu vờn đâu biết đã là mùa xuân

Chưa có đánh giá nào
Trả lời