Dưới đây là các bài dịch của Nguyễn Hữu Bông. Tuy nhiên, Thi Viện hiện chưa có thông tin tiểu sử về dịch giả này. Nếu bạn có thông tin, xin cung cấp với chúng tôi tại đây.

 

Trang trong tổng số 3 trang (22 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Tống Lương Lục tự Động Đình sơn (Trương Duyệt): Bản dịch của Nguyễn Hữu Bông

Ba Lăng trông đến Động Đình,
Giữa hồ trái núi một mình nhấp nhô.
Thần tiên biết ở nơi mô,
Lòng theo mặt nước hồ thu dàu dàu.

Ảnh đại diện

Ký viễn (Lý Bạch): Bản dịch của Nguyễn Hữu Bông

Người đẹp còn đây, nhà đầy bông,
Người đẹp đi rồi, giường bỏ không.
Giường không, đệm cuốn, nào ai ngủ,
Nay đã ba năm, hương còn xông.
Hương thơm, thơm không dứt,
Người đi, đi không về ?
Nhớ nhau lá vàng rụng,
Rêu biếc sương dầm dề.

Ảnh đại diện

Tống biệt (Sơn trung tương tống bãi) (Vương Duy): Bản dịch của Nguyễn Hữu Bông

Trèo non tiễn bạn vừa xong,
Non chìm bóng ác cửa lồng then mây.
Cỏ xanh xuân mới mọc đầy,
Vương tôn kia hỡi về hay chăng về?

Ảnh đại diện

Tiễn biệt Vương thập nhất nam du (Lưu Trường Khanh): Bản dịch của Nguyễn Hữu Bông

Nhìn anh: khói, nước mông mênh,
Đầm khăn gạt lệ, nặng tình vẫy tay.
Tuyệt vời, chim nẻo nào bay?
Xanh xanh chỉ ngọn núi này nhìn ta.
Sông dài một lá buồm xa,
Năm hồ in bóng dương tà chiều xuân.
Bãi kia nào thấy cố nhân
Sầu vương cả khóm bạch tần vì ai?

Ảnh đại diện

Vọng nguyệt hoài viễn (Trương Cửu Linh): Bản dịch của Nguyễn Hữu Bông

Vầng trăng mọc ở biển khơi,
Cùng chung một lúc góc trời soi chung.
Đêm xa ai đó sầu mong,
Thâu canh ai nhớ, mơ mòng nhớ ai?
Tắt đèn yêu bóng nga soi,
Khoác lên chiếc áo đượm mùi sương pha.
Khôn đem ánh sáng cho mà,
Ngủ đi trong mộng hoạ là gặp nhau.

Ảnh đại diện

Ký nhân kỳ 1 (Trương Bí): Bản dịch của Nguyễn Hữu Bông

Mơ màng nhà Tạ đêm qua,
Bao lơn cong vắt, dãy nhà vòng quanh
Sân xuân trăng cũng đa tình,
Vì người ly biệt rọi cành hoa rơi.

Ảnh đại diện

Hành cung (Nguyên Chẩn): Bản dịch của Nguyễn Hữu Bông

Vắng vẻ hành cung cũ,
Hoa cung tẻ sắc hồng.
Cung nữ đầu bạc phớ,
Ngồi kể chuyện Huyền Tông.

Ảnh đại diện

Cung từ (Chu Khánh Dư): Bản dịch của Nguyễn Hữu Bông

Hoa lặng bóng, viện cài then,
Một hai người ngọc đứng bên hiên huỳnh
Nỗi riêng muốn ngỏ sự tình
Thấy con anh vũ bên mình lại thôi

Ảnh đại diện

Bồi tộc thúc Hình bộ thị lang Diệp cập trung thư Giả xá nhân Chí du Động Đình kỳ 4 (Lý Bạch): Bản dịch của Nguyễn Hữu Bông

Mé tây hồ Động trăng thu sáng,
Phía bắc sông Tương nhạn sớm bay.
Thuyền khách say ngâm câu Bạch trữ,
Nhướng quên áo thấm móc thu đầy.

Ảnh đại diện

Đăng Quán Tước lâu (Vương Chi Hoán): Bản dịch của Nguyễn Hữu Bông

Bóng ô đã gác non đoài
Sông Hoàng nước cuốn ra ngoài biển khơi
Dặm nghìn tầm mắt muốn coi
Lầu cao ta lại lên chơi một tầng

Trang trong tổng số 3 trang (22 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] ›Trang sau »Trang cuối