Dưới đây là các bài dịch của Nguyễn Hữu Bông. Tuy nhiên, Thi Viện hiện chưa có thông tin tiểu sử về dịch giả này. Nếu bạn có thông tin, xin cung cấp với chúng tôi tại đây.

 

Trang trong tổng số 3 trang (22 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3]

Ảnh đại diện

Tương tư (Vương Duy): Bản dịch của Nguyễn Hữu Bông

Đậu hồng sinh ở miền nam,
Đến xuân này lại nảy thêm mấy cành.
Hái về nhiều nhé hỡi anh,
Giống này mới thật gợi tình tương tư.

Ảnh đại diện

Tống biệt (Há mã ẩm quân tửu) (Vương Duy): Bản dịch của Nguyễn Hữu Bông

Xuống yên chuốc chén rượu đào
Hỏi anh đi đến nơi nào hỡi anh
Thưa rằng lòng đã bất bình
Nam sơn kia để cho mình nghỉ ngơi
Anh đi tôi chẳng dài lời
Kìa làn mây trắng bên trời ngổn ngang

Trang trong tổng số 3 trang (22 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3]