Dưới đây là các bài dịch của Đinh Tú Anh. Tuy nhiên, Thi Viện hiện chưa có thông tin tiểu sử về dịch giả này. Nếu bạn có thông tin, xin cung cấp với chúng tôi tại đây.

 

Trang trong tổng số 23 trang (221 bài trả lời)
[1] [2] [3] [4] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Ẩm tửu khán mẫu đơn (Lưu Vũ Tích): Bản dịch của Đinh Tú Anh

Bên hoa uống rượu thế là
Say hoa, say rượu, say ngà ngà say.
Chỉ e hoa nói thế này:
Ta đây chẳng nở cho mày, lão kia!


26/2/2024
Ảnh đại diện

Hoán khê sa (Nhất khúc tân từ tửu nhất bôi) (Án Thù): Bản dịch của Đinh Tú Anh

Một khúc tân từ, rượu một ly,
Đình đài, thời tiết, ngoải như ri.
Mặt trời đang lặn, chiều rồi nhỉ,
Chẳng biết khi nao sáng lại hì?

Hoa đặng chẳng đừng hoa rụng hỉ,
Én vì quen biết én về ha.
Trong vườn giữa lối hương thơm ấy,
Thơ thẩn lúc này cũng chỉ ta.


22/2/2024
Ảnh đại diện

Thanh minh (Đỗ Mục): Bản dịch của Đinh Tú Anh

Thời tiết thanh minh mưa lất phất,
Qua đường ai nấy dạ buồn thiu.
Dừng tìm quán rượu bên đường hỏi,
Trẻ chỉ đằng xa Hoa Hạnh thôn.

Ảnh đại diện

Đề Hoàng Hạc lâu (Phan Thanh Giản): Bản dịch của Đinh Tú Anh

Hạc bay từ tự thuở nào nay,
Đến muộn ngàn năm, một kẻ này.
Anh Vũ cỏ thơm xanh bãi biếc,
Tình Xuyên gác tía trắng mây bay.
Mặt trời chìm nổi xưa nay thế,
Dòng nước lửng lơ tự cổ rày.
Cửa ải xa trông lòng chán ngán,
Mười thu ước nguyện, thoả lòng nay.


05/2/2024
Ảnh đại diện

Đề Hoàng Hạc lâu (Ngô Thì Vị): Bản dịch của Đinh Tú Anh

Đã nhuốm sắc thu, thành Hán Thuỷ,
Người tiên chẳng thấy thấy lầu không.
Hạc vàng khuất nẻo tầng mây lặng,
Âu trắng còn đây giữa bãi sông.
Thơ Lý chưa ưng, thu bút, ngẫm,
Ý Thôi không hợp, nhớ nhà, trông.
Sứ thần Nam Việt Ngô Thì Vị,
Đánh bạo đề thơ chớ quở ngông!


02/2/2024
Ảnh đại diện

Dữ Sử lang trung khâm thính Hoàng Hạc lâu thượng xuy địch (Lý Bạch): Bản dịch của Đinh Tú Anh

Đi đày thành khách xứ Trường Sa,
Ngóng phía Trường An chẳng thấy nhà.
Hoàng Hạc, sáo ngân, trong lầu vẳng,
Giang Thành, mai rụng, tháng năm, chà!


02/2/2024
“Lạc mai hoa” có thể hiểu là khúc hát “Lạc mai hoa”, mà cũng có thể hiểu là: Hoa mai rụng.
Ảnh đại diện

Dữ Sử lang trung khâm thính Hoàng Hạc lâu thượng xuy địch (Lý Bạch): Bản dịch của Đinh Tú Anh

Đi đày thành khách xứ Trường Sa,
Ngóng phía Trường An chẳng thấy nhà.
Hoàng Hạc, ngân vang lời sáo ngọc,
Giang Thành, vọng khúc: Lạc Mai hoa.


2/2/2024
Ảnh đại diện

Đề Hoàng Hạc lâu (Bùi Văn Dị): Bản dịch của Đinh Tú Anh

Lên lầu ngỡ thoát chốn trần, hay,
Thần ngự nơi đây mới thế này?
Hạc khuất tầng mây đà thế kỷ,
Sóng liền cỏ biếc hãy còn nay.
Người tiên từng đó bao đời nhỉ,
Thi lão trước ta mấy vạn ngày?
Trông mả Nễ Hành thương với xót,
Nhờ ai làm phú viếng “người ngay”.

Ảnh đại diện

Đăng Hoàng Hạc lâu tác (Lê Quang Định): Bản dịch của Đinh Tú Anh

Lầu Hạc, bên ngoài tầm mắt rộng,
Hán Dương, thành ấy, nước mây liền.
Lữ tiên say rượu, không về, biệt,
Thôi Hiệu đề thơ, khó hoạ, phiền.
Giấc mộng còn đương, đà nấm cỏ,
Nỗi nhà đang đó, đã tầng thiên.
Nơi miền cổ tích, xa xôi quá,
Cũng bởi gặp may ngắm cảnh tiên.


1/2/2024
Ảnh đại diện

Đăng Hoàng Hạc lâu (Phạm Hy Lượng): Bản dịch của Đinh Tú Anh

Lửa hồng thiêu rụi cổ lầu nay,
Hoàng Hạc, danh lam, dựng lại, rày.
Ngạc, Sính phồn hoa, tầm mắt ngắm,
Đông, Nam hình thế, trước hiên bày.
Người tiên, mây trắng chia đôi ngả,
Chén rượu, khách thơ vẫn thế say.
Hán Khẩu, Trường Giang yên giặc giã,
Phương xa, khách tới, ngẩn ngơ này.


1/2/2024

Trang trong tổng số 23 trang (221 bài trả lời)
[1] [2] [3] [4] ... ›Trang sau »Trang cuối