Dưới đây là các bài dịch của Đinh Tú Anh. Tuy nhiên, Thi Viện hiện chưa có thông tin tiểu sử về dịch giả này. Nếu bạn có thông tin, xin cung cấp với chúng tôi tại đây.

 

Trang trong tổng số 21 trang (203 bài trả lời)
[1] [2] [3] [4] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Thanh bình điệu kỳ 1 (Lý Bạch): Bản dịch của Đinh Tú Anh

Mây tưởng xiêm y, hoa tưởng dung
Gió xuân lay động bóng bên mùng
Nếu chưa Quần Ngọc rong chơi cũng
Là đã Dao Đài sánh bước chung.


21/11/2022
Ảnh đại diện

Tặng Ngô Châu tú tài Mã Ái Vân (Đinh Nho Hoàn): Bản dịch của Đinh Tú Anh

Khác nhau tóc bện, tóc buông
Nhưng lòng thanh bạch một tuồng như nhau
Phong lưu tuỳ phận sang giàu
Giống nhau hiếu hữu trước sau vẹn tròn
Vô Tiên, gối cỏ, ngủ ngon
Thánh hiền, sách quý vẫn còn bên khung
Thuyền tôi rách nát lung tung
Nhà ông to rộng tiệc tùng liên miên
Chia tay, bịn rịn, bạn hiền
Mơ cùng thơ, rượu, bút, nghiên chẳng tàn.


20/10/2022
Ảnh đại diện

Quá Ô Man than (Đinh Nho Hoàn): Bản dịch của Đinh Tú Anh

Trà Lĩnh, thôn Đào, tiếng sáo tan,
Thuyền vào Ngũ Hiểm trước tiên, đoàn.
Đá nhô muôn mỏm thành cưa sắt,
Sóng vỗ nghìn cơn lấp giang quan.
Tiểu sứ nhân nhàn vài cảm hứng,
Phu thuyền đón nước nửa tầm can.
Thiên nhiên sức mạnh còn nguyên đó
Phù hộ cho ngày trở lại, an!


20/10/2022. Giang quan-cửa sông, nửa tầm can: khoảng một nửa con sào, an: bình yên.
Ảnh đại diện

Quá Tương Đàm kinh Bao Da miếu đề (Đinh Nho Hoàn): Bản dịch của Đinh Tú Anh

Đáy nước ngàn năm đá mỉm cười:
-Tơ hào, hối lộ chẳng là ngươi!
Đời sau con cháu xin đừng trách,
Ta sống thanh liêm một kiếp người!

Ảnh đại diện

Thu hứng kỳ 1 (Đỗ Phủ): Bản dịch của Đinh Tú Anh

Sương trắng rừng phong cảnh gợi sầu,
Vu sơn, Vu kẽm khác gì đâu?
Dưới sông trời sóng nhoà muôn dặm,
Ngoài ải gió mây hoạ một mầu.
Cúc khóm hai lần hoa lệ rỏ,
Thuyền đơn một nỗi nhớ quê rầu.
Nơi nơi may áo trời đang rét,
Đập áo thành cao, ám ảnh, sầu!

Ảnh đại diện

Thất nguyệt thất thập nhật ngộ mẫu thân kỵ nhật cảm tác (Đinh Nho Hoàn): Bản dịch của Đinh Tú Anh

Ba tuổi mồ côi mẹ kính thương,
Bữa nay giỗ mẹ lại trên đường.
Đất người phải chịu không dâng rượu,
Quán trọ nên đành chẳng cúng hương.
Trước mặt mây trời, quê mất hướng,
Trong tâm ảnh mẹ, trí còn vương.
Nhớ người rồi nghĩ trung vua phải:
Là hiếu dành dâng tới mẹ thương?

Ảnh đại diện

Hoàng Hạc lâu (Thôi Hiệu): Bản dịch của Đinh Tú Anh

Người xưa cưỡi hạc đi, giờ
Nơi đây Hoàng Hạc lầu trơ một mình
Hạc về mãi chốn lặng thinh
Mặc cho mây trắng phiêu linh trên trời
Hán Dương cây bãi bời bời
Cỏ thơm Anh Vũ một nhời: rất xanh
Sương sa, ác lặn, hỏi nhanh
Quê nhà khói toả, khiến anh, chị buồn?

Ảnh đại diện

Trường Can hành kỳ 1 (Thôi Hiệu): Bản dịch của Đinh Tú Anh

Chẳng hay đâu nhỉ, nhà chàng?
Còn nhà thiếp ở đường ngang đây mà
Dừng thuyền thiếp hỏi, thật ra
Thiếp e hai đứa chúng ta cùng làng.

Ảnh đại diện

Trường An thành hoài cổ (Nguyễn Trung Ngạn): Bản dịch của Đinh Tú Anh

Cây hoá, ruộng hoang, nghiệp đế tàn,
Thâu về họ Lý cả giang san.
Núi quây nước cũ, cơ thôi khởi,
Tre rợp thành hoang, cỏ khỏi lan.
Sư gõ chuông chùa khi ác lặn,
Trẻ ngân sáo trúc lúc chiều tan.
Anh hùng việc cũ tìm đâu tá,
Đứng dựa giang đình, chút thở than.

Ảnh đại diện

Sơn hành (Đỗ Mục): Bản dịch của Đinh Tú Anh

Đường đá chênh vênh núi lạnh gài,
Giữa vùng mây trắng mấy nhà ai.
Dừng xe lặng ngắm rừng phong đỏ,
Đỏ đẹp hơn hoa giữa tháng hai.

Trang trong tổng số 21 trang (203 bài trả lời)
[1] [2] [3] [4] ... ›Trang sau »Trang cuối