Xếp theo:

Trang trong tổng số 20 trang (197 bài thơ)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] ... ›Trang sau »Trang cuối

Hạn chế

194.32
Việt Nam » Hiện đại » Hồ Chí Minh » Thơ chữ Hán » Ngục trung nhật ký (Nhật ký trong tù)
1 trả lời, 35433 lượt xem, 2 người thích
Do Vanachi gửi ngày 22/10/2005 16:22

Hầu chủ nhiệm ân tặng nhất bộ thư

15.00
Việt Nam » Hiện đại » Hồ Chí Minh » Thơ chữ Hán » Ngục trung nhật ký (Nhật ký trong tù)
1 trả lời, 4884 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 31/10/2005 23:53

Hoả Lò oán

25.00
Việt Nam » Cận đại » Thẩm Chi
0 trả lời, 1026 lượt xem, 0 người thích
Do tôn tiền tử gửi ngày 13/05/2015 14:52

Hoàng hôn

54.80
Việt Nam » Hiện đại » Hồ Chí Minh » Thơ chữ Hán » Ngục trung nhật ký (Nhật ký trong tù)
2 trả lời, 23299 lượt xem, 5 người thích
Do Vanachi gửi ngày 06/08/2005 13:45

Học dịch kỳ

64.33
Việt Nam » Hiện đại » Hồ Chí Minh » Thơ chữ Hán » Ngục trung nhật ký (Nhật ký trong tù)
3 trả lời, 42646 lượt xem, 9 người thích
Do Vanachi gửi ngày 19/06/2005 10:20

Hòn đá làm ra lửa

23.50
Việt Nam » Hiện đại » Trần Dạ Từ
0 trả lời, 2914 lượt xem, 0 người thích
Do tôn tiền tử gửi ngày 13/09/2015 11:49

Hựu nhất cá

15.00
Việt Nam » Hiện đại » Hồ Chí Minh » Thơ chữ Hán » Ngục trung nhật ký (Nhật ký trong tù)
1 trả lời, 4901 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 06/08/2005 13:41

Kết luận

95.00
Việt Nam » Hiện đại » Hồ Chí Minh » Thơ chữ Hán » Ngục trung nhật ký (Nhật ký trong tù)
2 trả lời, 14224 lượt xem, 1 người thích
Do Vanachi gửi ngày 07/11/2005 00:34

Khai quyển

214.24
Việt Nam » Hiện đại » Hồ Chí Minh » Thơ chữ Hán » Ngục trung nhật ký (Nhật ký trong tù)
7 trả lời, 40280 lượt xem, 9 người thích
Do Vanachi gửi ngày 11/06/2005 02:35

Khán “Thiên gia thi” hữu cảm

154.47
Việt Nam » Hiện đại » Hồ Chí Minh » Thơ chữ Hán » Ngục trung nhật ký (Nhật ký trong tù)
1 trả lời, 38232 lượt xem, 8 người thích
Do Vanachi gửi ngày 07/11/2005 00:31

Trang trong tổng số 20 trang (197 bài thơ)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] ... ›Trang sau »Trang cuối
Tìm bài thơ:

Kết quả tìm được thoả mãn đồng thời tất cả các tiêu chí bạn chọn.
Bạn có thể tìm bằng Google với giao diện đơn giản hơn.

Tiêu đề:

Tác giả:

Nội dung:

Nguyên bản (thơ chữ Hán/tiếng nước ngoài):

Thể thơ:

Ngôn ngữ:

Nước:

Thời đại:

Bài trả lời:

Thể loại:

Tiêu đề:

Nội dung:

Tiêu chí phụ:

Từ khoá: thơ trong tù