Trang trong tổng số 1 trang (7 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Lý Bạch mộ (Bạch Cư Dị): Bản dịch của Nguyễn mạnh tuân

Mồ đây Lý Bạch ven sông
Cỏ xanh man mác cao liền tới mây
Gò hoang xương trắng vùi đây
Văn thời nở đất thơ hay động trời
Thi nhân bạc mệnh ai ơi
Long đong lận đận ai người bước qua

Ảnh đại diện

Lương Châu từ kỳ 1 (Vương Hàn): Bản dịch của Nguyễn mạnh tuân

Bồ đào rượu ngát dạ quang
Miệng chưa kịp nhắp giục vang tỳ bà
Sa trường say khướt lắm à
Xưa nay chinh chiến ai đà hồi hương

Ảnh đại diện

Lũng Tây hành kỳ 2 (Trần Đào): Bản dịch của Nguyễn mạnh tuân

Quyét sạch Hung Nô chẳng sờn lòng
Năm ngàn tráng sỹ đất Hồ chôn
Xương trắng bên bờ Vô Định ấy
Giấc mộng phòng xuân vẫn cứ mong

Ảnh đại diện

Lao Lao đình (Lý Bạch): Bản dịch của nguyễn mạnh tuân

Thiên hạ lòng thắt quặn đau
lòng người tiễn khách ở lao lao đình
gió xuân thấu hiểu sự tình
cho nên mới chẳng để nhành liễu xanh

Ảnh đại diện

Đề Ô giang đình (Đỗ Mục): Bản dịch của nguyễn mạnh tuân

xông trận được thua chuyện bất kỳ
nén đau chịu nhục chí nam nhi
giang đông con cháu nhiều anh tuấn
quay về đánh trả cũng có khi

Ảnh đại diện

Ô Giang đình (Vương An Thạch): Bản dịch của nguyễn mạnh tuân

trăm trận mệt mỏi rã rời
trung nguyên bại lớn vãn hồi được đâu
giang đông con cháu ngày sau
biết bao danh sỹ sẽ trở lại thôi

Ảnh đại diện

Cai Hạ ca (Hạng Tịch): Bản dịch của nguyễn mạnh tuân

Sức mạnh nhổ núi khí ngút trời
Ngựa chùn bước bởi thời không may
Ngựa sao chùn gối thế này
Nàng Ngu biết tính sao đây hỡi nàng

Trang trong tổng số 1 trang (7 bài trả lời)
[1]
Tìm bài trả lời thơ:

Kết quả tìm được thoả mãn đồng thời tất cả các tiêu chí bạn chọn.
Bạn có thể tìm bằng Google với giao diện đơn giản hơn.

Tiêu đề bài trả lời:

Nội dung:

Thể loại:

Người gửi:

Tiêu đề bài thơ:

Tác giả bài thơ: