Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (8 bài thơ)
[1]

Đổ

45.00
Việt Nam » Hiện đại » Hồ Chí Minh » Thơ chữ Hán » Ngục trung nhật ký (Nhật ký trong tù)
2 trả lời, 17050 lượt xem, 3 người thích
Do Vanachi gửi ngày 24/06/2005 03:23

Ngọ

43.75
Việt Nam » Hiện đại » Hồ Chí Minh » Thơ chữ Hán » Ngục trung nhật ký (Nhật ký trong tù)
2 trả lời, 17536 lượt xem, 2 người thích
Do Vanachi gửi ngày 11/06/2005 02:44

Ngọ hậu

44.00
Việt Nam » Hiện đại » Hồ Chí Minh » Thơ chữ Hán » Ngục trung nhật ký (Nhật ký trong tù)
3 trả lời, 14224 lượt xem, 2 người thích
Do Vanachi gửi ngày 11/06/2005 02:46

Phân thuỷ

63.00
Việt Nam » Hiện đại » Hồ Chí Minh » Thơ chữ Hán » Ngục trung nhật ký (Nhật ký trong tù)
2 trả lời, 18047 lượt xem, 1 người thích
Do Vanachi gửi ngày 18/06/2005 14:25

Tại Túc Vinh nhai bị khấu lưu

94.44
Việt Nam » Hiện đại » Hồ Chí Minh » Thơ chữ Hán » Ngục trung nhật ký (Nhật ký trong tù)
2 trả lời, 24595 lượt xem, 3 người thích
Do Vanachi gửi ngày 11/06/2005 02:37

Tự miễn

174.47
Việt Nam » Hiện đại » Hồ Chí Minh » Thơ chữ Hán » Ngục trung nhật ký (Nhật ký trong tù)
4 trả lời, 47969 lượt xem, 8 người thích
Do Vanachi gửi ngày 01/07/2005 23:48

Vọng nguyệt

3134.35
Việt Nam » Hiện đại » Hồ Chí Minh » Thơ chữ Hán » Ngục trung nhật ký (Nhật ký trong tù)
11 trả lời, 500352 lượt xem, 34 người thích
Do Vanachi gửi ngày 15/06/2005 14:21

Vô đề (I)

524.60
Việt Nam » Hiện đại » Hồ Chí Minh » Thơ chữ Hán » Ngục trung nhật ký (Nhật ký trong tù)
6 trả lời, 128632 lượt xem, 17 người thích
Do Vanachi gửi ngày 11/06/2005 02:34

Trang trong tổng số 1 trang (8 bài thơ)
[1]
Tìm bài thơ:

Kết quả tìm được thoả mãn đồng thời tất cả các tiêu chí bạn chọn.
Bạn có thể tìm bằng Google với giao diện đơn giản hơn.

Tiêu đề:

Tác giả:

Nội dung:

Nguyên bản (thơ chữ Hán/tiếng nước ngoài):

Thể thơ:

Ngôn ngữ:

Nước:

Thời đại:

Bài trả lời:

Thể loại:

Tiêu đề:

Nội dung:

Tiêu chí phụ:

Yêu thích bởi: CIA2207