Xếp theo:

Trang trong tổng số 145 trang (1444 tác giả)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] ... ›Trang sau »Trang cuối

Cát Nhất Long - 葛一龍

1567-1640, Trung Quốc » Minh
1 bài thơ, 796 lượt xem, 0 người thích
Do tôn tiền tử gửi ngày 26/08/2014 03:41

Cát sư lão - 吉師老

15.00
?-?, Trung Quốc » Vãn Đường
1 bài thơ, 1035 lượt xem, 1 người thích
Do Vanachi gửi ngày 26/11/2013 05:44

Cát Thắng Trọng - 葛勝仲

1072-1144, Trung Quốc » Bắc Tống, Liêu
1 bài thơ, 1510 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 18/12/2008 08:17

Cát thị nữ - 葛氏女

?-?, Trung Quốc » Đường
1 bài thơ, 1347 lượt xem, 2 người thích
Do Vanachi gửi ngày 25/10/2013 06:56

Chân thị - 甄氏 (Chân Lạc, Chân Mật)

182-221, Trung Quốc » Tam Quốc
1 bài thơ, 4181 lượt xem, 4 người thích
Do hongha83 gửi ngày 18/09/2008 21:02

Châu Uyển Như - 周婉如

1824-1864, Trung Quốc » Thanh
5 bài thơ, 1390 lượt xem, 1 người thích
Do Vanachi gửi ngày 18/12/2014 10:40

Chí An thiền sư - 志安禪師

?-?, Trung Quốc » Nam Tống, Kim
1 bài thơ, 1657 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 09/01/2008 18:29

Chí Cần thiền sư - 志勤禪師

14.00
?-?, Trung Quốc » Vãn Đường
1 bài thơ, 1515 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 25/11/2009 01:35

Chiêm Đồng - 詹同

?-?, Trung Quốc » Nguyên
2 bài thơ, 424 lượt xem, 0 người thích
Do tôn tiền tử gửi ngày 05/12/2018 10:04

Chiêm Mậu Quang thê - 詹茂光妻

?-?, Trung Quốc » Tống, Liêu, Kim
1 bài thơ, 319 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 02/02/2019 17:55

Trang trong tổng số 145 trang (1444 tác giả)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] ... ›Trang sau »Trang cuối
Tìm tác giả:

Kết quả tìm được thoả mãn đồng thời tất cả các tiêu chí bạn chọn.
Bạn có thể tìm bằng Google với giao diện đơn giản hơn.

Tên tác giả:

Nước:

Thời đại: