Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Hiện đại)
6 bài thơ

Thơ đọc nhiều nhất

Thơ mới nhất

Tác giả cùng thời kỳ

- Mạc Phi (13 bài)
- Cố Thành (24 bài)
- Mạc Ngôn (1 bài)
- Sư Đào (1 bài)
- Thư Đình (4 bài)

Dịch giả nhiều bài nhất

- Nguyễn Lệ Chi (6 bài)
- Minh Sơn Lê (4 bài)
Tạo ngày 07/08/2021 20:45 bởi hongha83
Cát Địch Mã Gia 吉狄马加 (Jidi Majia, 1961-) là nhà thơ, nhà văn Trung Quốc, người dân tộc Di, sinh ở Lương Sơn, Tứ Xuyên. Năm 1982, tốt nghiệp khoa Văn tại Học viện Dân tộc Tây Nam, hiện làm giám đốc Sở Thông tin truyền thông tỉnh Thanh Hải kiêm chủ tịch Hội nhà văn Dân tộc thiểu số Trung Quốc, chủ tịch Uỷ ban thơ quốc tế Trung Quốc, phó chủ tịch Hội nhà văn Trung Quốc. Ông đã xuất bản hơn 20 tập thơ, tác phẩm được dịch trên mười ngôn ngữ như Anh, Pháp, Tây Ban Nha, Hàn Quốc v.v...

Tác phẩm:
- Ngôn ngữ của lửa (tuyển tập thơ), Nguyễn Lệ Chi dịch, NXB Văn học, 2020