Xếp theo:

Trang trong tổng số 150 trang (1500 tác giả)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] ... ›Trang sau »Trang cuối

Bảo Quân Huy - 鮑君徽

?-?, Trung Quốc » Trung Đường
1 bài thơ, 2830 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 30/11/2006 18:40

Bảo Xiêm thiền sư - 保暹禪師

?-?, Trung Quốc » Bắc Tống, Liêu
1 bài thơ, 1101 lượt xem, 0 người thích
Do tôn tiền tử gửi ngày 02/09/2018 14:52

Bắc Đảo - 北島 (Triệu Chấn Khai, 趙振開)

24.00
1949-?, Trung Quốc » Hiện đại
33 bài thơ, 3367 lượt xem, 2 người thích
Do Vanachi gửi ngày 21/03/2019 23:48

Băng Tâm - 冰心

23.00
1900-1999, Trung Quốc » Hiện đại
20 bài thơ, 5176 lượt xem, 4 người thích
Do hongha83 gửi ngày 01/06/2008 10:17

Bì Nhật Hưu - 皮日休

25.00
834-883, Trung Quốc » Vãn Đường
26 bài thơ, 5780 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 03/06/2007 10:13

Biện Chi Lâm - 卞之琳

24.50
1910-2000, Trung Quốc » Hiện đại
1 bài thơ, 3228 lượt xem, 2 người thích
Do hongha83 gửi ngày 02/06/2008 11:27

Biên Cống - 邊貢

1476-1532, Trung Quốc » Minh
1 bài thơ, 873 lượt xem, 0 người thích
Do tôn tiền tử gửi ngày 01/02/2019 21:43

Biện Vinh - 卞榮

1418-1487, Trung Quốc » Minh
1 bài thơ, 1354 lượt xem, 0 người thích
Do tôn tiền tử gửi ngày 21/07/2014 14:06

Bồ Đạo Nguyên - 蒲道源

1260-1336, Trung Quốc » Nguyên
9 bài thơ, 854 lượt xem, 0 người thích
Do tôn tiền tử gửi ngày 20/12/2020 17:22

Bồ Tùng Linh - 蒲松齡

24.50
1640-1715, Trung Quốc » Minh
2 bài thơ, 5281 lượt xem, 2 người thích
Do Vanachi gửi ngày 04/06/2006 16:57

Trang trong tổng số 150 trang (1500 tác giả)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] ... ›Trang sau »Trang cuối
Tìm tác giả:

Kết quả tìm được thoả mãn đồng thời tất cả các tiêu chí bạn chọn.
Bạn có thể tìm bằng Google với giao diện đơn giản hơn.

Tên tác giả:

Nước:

Thời đại: