Xếp theo:

Trang trong tổng số 7 trang (62 tác giả)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [3] [4] [5] [6] [7] ›Trang sau »Trang cuối

Từ Huệ - 徐惠

627-650, Trung Quốc » Sơ Đường
1 bài thơ, 1387 lượt xem, 0 người thích
Do tôn tiền tử gửi ngày 02/06/2014 13:06

Từ Ngạn Bá - 徐彥伯 (Từ Hồng, 徐洪)

?-714, Trung Quốc » Sơ Đường
1 bài thơ, 860 lượt xem, 0 người thích
Do tôn tiền tử gửi ngày 18/05/2014 16:35

Vi Nguyên Đán - 韋元旦

?-?, Trung Quốc » Sơ Đường
1 bài thơ, 1171 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 23/02/2009 03:33

Vi Thừa Khánh - 韋承慶

640-706, Trung Quốc » Sơ Đường
3 bài thơ, 4001 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 22/05/2005 02:13

Võ Tắc Thiên - 武則天

25.00
624-705, Trung Quốc » Sơ Đường
5 bài thơ, 6365 lượt xem, 3 người thích
Do hongha83 gửi ngày 11/06/2008 09:33

Vu Quý Tử - 于季子

?-?, Trung Quốc » Sơ Đường
1 bài thơ, 983 lượt xem, 0 người thích
Do tôn tiền tử gửi ngày 29/06/2014 10:58

Vương Bột - 王勃

25.00
650-675, Trung Quốc » Sơ Đường
25 bài thơ, 20585 lượt xem, 3 người thích
Do Vanachi gửi ngày 08/06/2004 11:38

Vương Phạm Chí - 王梵志

?-670, Trung Quốc » Sơ Đường
3 bài thơ, 1630 lượt xem, 0 người thích
Do tôn tiền tử gửi ngày 03/07/2014 17:44

Vương Thích - 王適

?-?, Trung Quốc » Sơ Đường
1 bài thơ, 1019 lượt xem, 0 người thích
Do tôn tiền tử gửi ngày 03/07/2014 22:03

Vương Thiệu Tông - 王紹宗

?-?, Trung Quốc » Sơ Đường
1 bài thơ, 1148 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 30/06/2012 21:14

Trang trong tổng số 7 trang (62 tác giả)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [3] [4] [5] [6] [7] ›Trang sau »Trang cuối
Tìm tác giả:

Kết quả tìm được thoả mãn đồng thời tất cả các tiêu chí bạn chọn.
Bạn có thể tìm bằng Google với giao diện đơn giản hơn.

Tên tác giả:

Nước:

Thời đại: