Xếp theo:

Trang trong tổng số 7 trang (62 tác giả)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [2] [3] [4] [5] [6] [7] ›Trang sau »Trang cuối

Trần Tử Lương - 陳子良

?-632, Trung Quốc » Sơ Đường
2 bài thơ, 900 lượt xem, 0 người thích
Do tôn tiền tử gửi ngày 11/06/2014 10:37

Trần Tử Ngang - 陳子昂

24.00
661-702, Trung Quốc » Sơ Đường
54 bài thơ, 13005 lượt xem, 3 người thích
Do Vanachi gửi ngày 31/08/2005 15:48

Trịnh Âm - 鄭愔

?-710, Trung Quốc » Sơ Đường
2 bài thơ, 886 lượt xem, 0 người thích
Do tôn tiền tử gửi ngày 18/06/2014 14:09

Trịnh Diêu - 鄭繇

?-?, Trung Quốc » Sơ Đường
1 bài thơ, 846 lượt xem, 0 người thích
Do tôn tiền tử gửi ngày 01/06/2014 13:03

Trịnh Thục Tân - 鄭蜀賓

?-?, Trung Quốc » Sơ Đường
1 bài thơ, 1147 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 01/12/2007 07:32

Trương Duyệt - 張說

23.00
667-730, Trung Quốc » Sơ Đường
19 bài thơ, 3893 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 19/02/2006 11:07

Trương Hoành - 張紘

?-?, Trung Quốc » Sơ Đường
2 bài thơ, 1557 lượt xem, 0 người thích
Do tôn tiền tử gửi ngày 20/06/2014 14:20

Trương Ngạc - 張諤

?-?, Trung Quốc » Sơ Đường
1 bài thơ, 1241 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 11/11/2008 02:23

Trương Nhược Hư - 張若虛

15.00
660-720, Trung Quốc » Sơ Đường
1 bài thơ, 4130 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 19/02/2006 13:27

Trương Văn Cung - 張文恭

?-?, Trung Quốc » Sơ Đường
1 bài thơ, 916 lượt xem, 0 người thích
Do tôn tiền tử gửi ngày 22/06/2014 17:04

Trang trong tổng số 7 trang (62 tác giả)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [2] [3] [4] [5] [6] [7] ›Trang sau »Trang cuối
Tìm tác giả:

Kết quả tìm được thoả mãn đồng thời tất cả các tiêu chí bạn chọn.
Bạn có thể tìm bằng Google với giao diện đơn giản hơn.

Tên tác giả:

Nước:

Thời đại: