Xếp theo:

Trang trong tổng số 7 trang (62 tác giả)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] [6] ... ›Trang sau »Trang cuối

Lý Sùng Tự - 李崇嗣

?-?, Trung Quốc » Sơ Đường
2 bài thơ, 1015 lượt xem, 0 người thích
Do tôn tiền tử gửi ngày 17/03/2014 12:44

Lý Thế Dân - 李世民 (Đường Thái Tông)

35.00
599-649, Trung Quốc » Sơ Đường
4 bài thơ, 4380 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 01/12/2007 08:26

Ngu Thế Nam - 虞世南

11.00
558-638, Trung Quốc » Sơ Đường
5 bài thơ, 1643 lượt xem, 0 người thích
Do tôn tiền tử gửi ngày 10/05/2014 14:25

Nguỵ Trưng - 魏徵

580-643, Trung Quốc » Sơ Đường
1 bài thơ, 2163 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 18/08/2008 04:23

Như Ý trung nữ tử - 如意中女子

?-?, Trung Quốc » Sơ Đường
1 bài thơ, 953 lượt xem, 1 người thích
Do tôn tiền tử gửi ngày 10/05/2014 14:01

Quách Chấn - 郭震

656-713, Trung Quốc » Sơ Đường
9 bài thơ, 2830 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 14/09/2007 07:54

Tân Hoằng Trí - 辛弘智

?-?, Trung Quốc » Sơ Đường
1 bài thơ, 762 lượt xem, 0 người thích
Do tôn tiền tử gửi ngày 14/05/2014 10:09

Thẩm Thuyên Kỳ - 沈佺期

656-714, Trung Quốc » Sơ Đường
22 bài thơ, 5741 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 20/05/2006 10:02

Thiện Đạo đại sư - 善導大師

15.00
631-681, Trung Quốc » Sơ Đường
2 bài thơ, 2989 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 23/07/2017 11:26

Thiệu Đại Chấn - 邵大震

?-?, Trung Quốc » Sơ Đường
1 bài thơ, 858 lượt xem, 0 người thích
Do tôn tiền tử gửi ngày 11/06/2014 10:11

Trang trong tổng số 7 trang (62 tác giả)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] [6] ... ›Trang sau »Trang cuối
Tìm tác giả:

Kết quả tìm được thoả mãn đồng thời tất cả các tiêu chí bạn chọn.
Bạn có thể tìm bằng Google với giao diện đơn giản hơn.

Tên tác giả:

Nước:

Thời đại: