Xếp theo:

Trang trong tổng số 144 trang (1434 tác giả)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] ... ›Trang sau »Trang cuối

Cao Phan Long - 高攀龍

1562-1626, Trung Quốc » Minh
1 bài thơ, 1499 lượt xem, 0 người thích
Do tôn tiền tử gửi ngày 07/02/2019 12:34

Cao Phong Diệu thiền sư - 高峰妙禪師

1238-1295, Trung Quốc » Tống, Liêu, Kim
1 bài thơ, 3595 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 08/10/2010 03:39

Cao Quan Quốc - 高觀國

23.50
?-?, Trung Quốc » Nam Tống, Kim
3 bài thơ, 3055 lượt xem, 1 người thích
Do Vanachi gửi ngày 08/07/2005 18:47

Cao Thích - 高適

25.00
702-765, Trung Quốc » Thịnh Đường
31 bài thơ, 18205 lượt xem, 5 người thích
Do Vanachi gửi ngày 01/07/2005 22:51

Cao Thiềm - 高蟾

?-?, Trung Quốc » Vãn Đường
5 bài thơ, 3331 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 26/01/2007 19:39

Cao Trứ - 高翥

1170-1241, Trung Quốc » Nam Tống, Kim
2 bài thơ, 1239 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 20/03/2019 23:56

Cát Nha Nhi - 葛鴉兒

23.00
?-?, Trung Quốc » Đường
1 bài thơ, 3030 lượt xem, 2 người thích
Do Vanachi gửi ngày 21/03/2007 18:50

Cát Nhất Long - 葛一龍

1567-1640, Trung Quốc » Minh
1 bài thơ, 1689 lượt xem, 0 người thích
Do tôn tiền tử gửi ngày 26/08/2014 03:41

Cát sư lão - 吉師老

15.00
?-?, Trung Quốc » Vãn Đường
1 bài thơ, 2605 lượt xem, 1 người thích
Do Vanachi gửi ngày 26/11/2013 05:44

Cát Thắng Trọng - 葛勝仲

1072-1144, Trung Quốc » Bắc Tống, Liêu
1 bài thơ, 2527 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 18/12/2008 08:17

Trang trong tổng số 144 trang (1434 tác giả)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] ... ›Trang sau »Trang cuối
Tìm tác giả:

Kết quả tìm được thoả mãn đồng thời tất cả các tiêu chí bạn chọn.
Bạn có thể tìm bằng Google với giao diện đơn giản hơn.

Tên tác giả:

Nước:

Thời đại: