Xếp theo:

Trang trong tổng số 138 trang (1377 tác giả)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] ... ›Trang sau »Trang cuối

Cao Quan Quốc - 高觀國

12.00
?-?, Trung Quốc » Nam Tống, Kim
3 bài thơ, 1850 lượt xem, 1 người thích
Do Vanachi gửi ngày 08/07/2005 18:47

Cao Thích - 高適

25.00
702-765, Trung Quốc » Thịnh Đường
31 bài thơ, 8652 lượt xem, 1 người thích
Do Vanachi gửi ngày 01/07/2005 22:51

Cao Thiềm - 高蟾

?-?, Trung Quốc » Vãn Đường
5 bài thơ, 1954 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 26/01/2007 19:39

Cao Trứ - 高翥

1170-1241, Trung Quốc » Nam Tống, Kim
2 bài thơ, 257 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 20/03/2019 23:56

Cát Nha Nhi - 葛鴉兒

23.00
?-?, Trung Quốc » Đường
1 bài thơ, 1737 lượt xem, 2 người thích
Do Vanachi gửi ngày 21/03/2007 18:50

Cát Nhất Long - 葛一龍

1567-1640, Trung Quốc » Minh
1 bài thơ, 779 lượt xem, 0 người thích
Do tôn tiền tử gửi ngày 26/08/2014 03:41

Cát sư lão - 吉師老

15.00
?-?, Trung Quốc » Vãn Đường
1 bài thơ, 996 lượt xem, 1 người thích
Do Vanachi gửi ngày 26/11/2013 05:44

Cát Thắng Trọng - 葛勝仲

1072-1144, Trung Quốc » Bắc Tống, Liêu
1 bài thơ, 1492 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 18/12/2008 08:17

Cát thị nữ - 葛氏女

?-?, Trung Quốc » Đường
1 bài thơ, 1310 lượt xem, 2 người thích
Do Vanachi gửi ngày 25/10/2013 06:56

Chân thị - 甄氏 (Chân Lạc, Chân Mật)

182-221, Trung Quốc » Tam Quốc
1 bài thơ, 4024 lượt xem, 4 người thích
Do hongha83 gửi ngày 18/09/2008 21:02

Trang trong tổng số 138 trang (1377 tác giả)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] ... ›Trang sau »Trang cuối
Tìm tác giả:

Kết quả tìm được thoả mãn đồng thời tất cả các tiêu chí bạn chọn.
Bạn có thể tìm bằng Google với giao diện đơn giản hơn.

Tên tác giả:

Nước:

Thời đại: