Xếp theo:

Trang trong tổng số 16 trang (151 tác giả)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] ... ›Trang sau »Trang cuối

Lỗ Dật Trọng - 魯逸仲

?-?, Trung Quốc » Bắc Tống, Liêu
1 bài thơ, 1330 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 31/01/2008 16:07

Lữ Nam Công - 呂南公

1047-1086, Trung Quốc » Bắc Tống, Liêu
1 bài thơ, 255 lượt xem, 0 người thích
Do tôn tiền tử gửi ngày 26/09/2018 23:38

Lưu Ban - 劉攽

1022-1088, Trung Quốc » Bắc Tống, Liêu
1 bài thơ, 871 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 11/10/2013 18:41

Lưu Nguyên Tải thê - 劉元載妻

?-?, Trung Quốc » Bắc Tống, Liêu
1 bài thơ, 112 lượt xem, 0 người thích
Do tôn tiền tử gửi ngày 18/04/2020 20:33

Lưu Quân - 劉筠

971-1031, Trung Quốc » Bắc Tống, Liêu
1 bài thơ, 929 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 09/10/2013 20:33

Lưu Quý Tôn - 劉季孫

1033-1093, Trung Quốc » Bắc Tống, Liêu
1 bài thơ, 1319 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 28/10/2008 07:42

Lý Bính - 李邴

1085-1146, Trung Quốc » Bắc Tống, Liêu
1 bài thơ, 1279 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 02/02/2009 10:18

Lý Cấu - 李覯

1009-1059, Trung Quốc » Bắc Tống, Liêu
2 bài thơ, 1199 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 10/06/2008 03:12

Lý Chi Nghi - 李之儀

1038-1117, Trung Quốc » Bắc Tống, Liêu
2 bài thơ, 2481 lượt xem, 1 người thích
Do Vanachi gửi ngày 21/03/2006 15:36

Lý Cửu Linh - 李九齡

15.00
?-?, Trung Quốc » Bắc Tống, Liêu
4 bài thơ, 961 lượt xem, 0 người thích
Do tôn tiền tử gửi ngày 29/03/2014 10:07

Trang trong tổng số 16 trang (151 tác giả)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] ... ›Trang sau »Trang cuối
Tìm tác giả:

Kết quả tìm được thoả mãn đồng thời tất cả các tiêu chí bạn chọn.
Bạn có thể tìm bằng Google với giao diện đơn giản hơn.

Tên tác giả:

Nước:

Thời đại: