Xếp theo:

Trang trong tổng số 16 trang (156 tác giả)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] ... ›Trang sau »Trang cuối

Liễu Vĩnh - 柳永

25.00
987-1053, Trung Quốc » Bắc Tống, Liêu
16 bài thơ, 11670 lượt xem, 5 người thích
Do Vanachi gửi ngày 08/07/2005 13:41

Lỗ Dật Trọng - 魯逸仲

?-?, Trung Quốc » Bắc Tống, Liêu
1 bài thơ, 2081 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 31/01/2008 16:07

Lữ Nam Công - 呂南公

1047-1086, Trung Quốc » Bắc Tống, Liêu
1 bài thơ, 943 lượt xem, 0 người thích
Do tôn tiền tử gửi ngày 26/09/2018 23:38

Lưu Ban - 劉攽

1022-1088, Trung Quốc » Bắc Tống, Liêu
1 bài thơ, 1880 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 11/10/2013 18:41

Lưu Nguyên Tải thê - 劉元載妻

?-?, Trung Quốc » Bắc Tống, Liêu
1 bài thơ, 743 lượt xem, 0 người thích
Do tôn tiền tử gửi ngày 18/04/2020 20:33

Lưu Quân - 劉筠

971-1031, Trung Quốc » Bắc Tống, Liêu
1 bài thơ, 1763 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 09/10/2013 20:33

Lưu Quý Tôn - 劉季孫

1033-1093, Trung Quốc » Bắc Tống, Liêu
1 bài thơ, 2254 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 28/10/2008 07:42

Lý Bính - 李邴

1085-1146, Trung Quốc » Bắc Tống, Liêu
1 bài thơ, 2401 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 02/02/2009 10:18

Lý Cấu - 李覯

1009-1059, Trung Quốc » Bắc Tống, Liêu
2 bài thơ, 2250 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 10/06/2008 03:12

Lý Chi Nghi - 李之儀

1038-1117, Trung Quốc » Bắc Tống, Liêu
2 bài thơ, 4487 lượt xem, 1 người thích
Do Vanachi gửi ngày 21/03/2006 15:36

Trang trong tổng số 16 trang (156 tác giả)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] ... ›Trang sau »Trang cuối
Tìm tác giả:

Kết quả tìm được thoả mãn đồng thời tất cả các tiêu chí bạn chọn.
Bạn có thể tìm bằng Google với giao diện đơn giản hơn.

Tên tác giả:

Nước:

Thời đại: