Xếp theo:

Trang trong tổng số 16 trang (151 tác giả)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] ... ›Trang sau »Trang cuối

Hướng Hạo - 向滈

?-?, Trung Quốc » Bắc Tống, Liêu
1 bài thơ, 732 lượt xem, 0 người thích
Do tôn tiền tử gửi ngày 02/08/2014 15:40

Khang Dư Chi - 康與之

?-?, Trung Quốc » Bắc Tống, Liêu
3 bài thơ, 1062 lượt xem, 1 người thích
Do tôn tiền tử gửi ngày 02/08/2014 15:54

Khấu Chuẩn - 寇準

961-1023, Trung Quốc » Bắc Tống, Liêu
6 bài thơ, 3237 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 09/07/2005 13:00

Khổng Bình Trọng - 孔平仲

?-?, Trung Quốc » Bắc Tống, Liêu
1 bài thơ, 939 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 20/08/2008 03:10

Lã Bản Trung - 呂本中

1084-1145, Trung Quốc » Bắc Tống, Liêu
5 bài thơ, 1751 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 22/03/2007 19:06

Lã Nam Công - 呂南公

1047-1086, Trung Quốc » Bắc Tống, Liêu
1 bài thơ, 1065 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 11/06/2008 11:51

Lã Vị Lão - 呂渭老

?-?, Trung Quốc » Bắc Tống, Liêu
2 bài thơ, 1494 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 09/07/2005 14:37

Lâm Bô - 林逋

967-1028, Trung Quốc » Bắc Tống, Liêu
8 bài thơ, 3620 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 14/08/2006 16:42

Liễu Khai - 柳開

947-1000, Trung Quốc » Bắc Tống, Liêu
1 bài thơ, 390 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 29/08/2018 23:35

Liễu Vĩnh - 柳永

15.00
987-1053, Trung Quốc » Bắc Tống, Liêu
16 bài thơ, 6435 lượt xem, 5 người thích
Do Vanachi gửi ngày 09/07/2005 13:41

Trang trong tổng số 16 trang (151 tác giả)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] ... ›Trang sau »Trang cuối
Tìm tác giả:

Kết quả tìm được thoả mãn đồng thời tất cả các tiêu chí bạn chọn.
Bạn có thể tìm bằng Google với giao diện đơn giản hơn.

Tên tác giả:

Nước:

Thời đại: