Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Bắc Tống, Liêu)
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Tô Thức (175 bài)
- Âu Dương Tu (44 bài)
- Lý Dục (38 bài)
- Án Kỷ Đạo (20 bài)
- Vương An Thạch (41 bài)
Tạo ngày 01/08/2014 15:40 bởi tôn tiền tử
Hướng Hạo 向滈 tự Phong Chi 豐之, hiệu Lạc Tề 樂齋, người Khai Phong, hay thơ từ nhỏ, theo Vương Đình Khuê 王庭珪 ngao du, khoảng năm Thiệu Hưng (1131-1162) làm Bình Hương lệnh.