Xếp theo:

Trang trong tổng số 4 trang (31 tác giả)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] ›Trang sau »Trang cuối

Nguỵ Thu - 魏收

506-572, Trung Quốc » Nam Bắc triều
1 bài thơ, 949 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 10/04/2010 20:20

Nhan Diên Chi - 顏延之

384-456, Trung Quốc » Nam Bắc triều
1 bài thơ, 1015 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 11/04/2010 20:05

Ôn Tử Thăng - 溫子昇

495-547, Trung Quốc » Nam Bắc triều
1 bài thơ, 1179 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 10/04/2010 00:57

Phạm Vân - 范雲

451-503, Trung Quốc » Nam Bắc triều
1 bài thơ, 929 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 17/04/2010 20:00

Phùng Tiểu Lân - 馮小憐

?-?, Trung Quốc » Nam Bắc triều
1 bài thơ, 1739 lượt xem, 1 người thích
Do Vanachi gửi ngày 17/10/2005 01:21

Tạ Diễu - 謝眺

464-499, Trung Quốc » Nam Bắc triều
5 bài thơ, 1878 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 07/09/2008 10:00

Tạ Linh Vận - 謝靈運

385-433, Trung Quốc » Nam Bắc triều
5 bài thơ, 3511 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 07/09/2008 11:38

Tàng Chất - 臧質

400-454, Trung Quốc » Nam Bắc triều
2 bài thơ, 755 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 21/06/2014 09:27

Tăng Xán thiền sư - 僧璨禪師

497-606, Trung Quốc » Nam Bắc triều
1 bài thơ, 1582 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 26/07/2008 04:56

Thang Huệ Hưu - 湯惠休

?-?, Trung Quốc » Nam Bắc triều
1 bài thơ, 864 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 11/04/2010 19:48

Trang trong tổng số 4 trang (31 tác giả)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] ›Trang sau »Trang cuối
Tìm tác giả:

Kết quả tìm được thoả mãn đồng thời tất cả các tiêu chí bạn chọn.
Bạn có thể tìm bằng Google với giao diện đơn giản hơn.

Tên tác giả:

Nước:

Thời đại: