Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Nam Bắc triều)
1 bài thơ
1 người thích

Tác giả cùng thời kỳ

- Tạ Linh Vận (5 bài)
- Âm Khanh (1 bài)
- Đào Hoằng Cảnh (3 bài)
- Giang Yêm (3 bài)
- Dữu Tín (6 bài)
Tạo ngày 16/10/2005 01:21 bởi Vanachi, đã sửa 1 lần, lần cuối ngày 28/05/2006 17:23 bởi Vanachi
Phùng Tiểu Lân 馮小憐 là quý phi của Tề Hậu Chủ là Cao Vĩ 高緯 thời Nam Bắc triều. Nàng thông minh, giỏi ca vũ, thạo đàn địch. Sau khi nước Tề thua nước Chu, Tiểu Lân bị bắt về Chu. Chu Vũ Đế gả nàng cho người khác.