Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Nam Bắc triều)
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Tạ Linh Vận (5 bài thơ)
- Đào Hoằng Cảnh (3 bài thơ)
- Trần Thúc Bảo (1 bài thơ)
- Giang Yêm (3 bài thơ)
- Dữu Tín (6 bài thơ)
Tạo ngày 10/04/2010 20:20 bởi hongha83
Nguỵ Thu 魏收 (506-572) tự Bá Khởi 伯起, quê Khúc Dương, Cự Lộc (nay thuộc Hà Bắc), nhà sử học và nhà văn thời Bắc Tề. Làm quan tới chức Thượng thư hữu bộc xạ, Giám tu quốc sử. Tác phẩm có: Nguỵ thư. Thơ ca của ông mang phong cách dân dã.