Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Nam Bắc triều)
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Tiêu Dịch (2 bài)
- Tiêu Cương (2 bài)
- Dữu Tín (6 bài)
- Vương Bao (1 bài)
- Tăng Xán thiền sư (1 bài)

Dịch giả nhiều bài nhất

Tạo ngày 09/04/2010 20:20 bởi hongha83
Nguỵ Thu 魏收 (506-572) tự Bá Khởi 伯起, quê Khúc Dương, Cự Lộc (nay thuộc Hà Bắc), nhà sử học và nhà văn thời Bắc Tề. Làm quan tới chức Thượng thư hữu bộc xạ, Giám tu quốc sử. Tác phẩm có: Nguỵ thư. Thơ ca của ông mang phong cách dân dã.