Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Nam Bắc triều)
2 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Nguỵ Thu (1 bài)
- Tiêu Dịch (2 bài)
- Tăng Xán thiền sư (1 bài)
- Phó Hấp (1 bài)
- Ôn Tử Thăng (1 bài)
Tạo ngày 16/04/2010 19:31 bởi hongha83
Tiêu Cương 蕭綱 (503-551) tức Lương Giản Văn Đế 簡文帝, tự Thế Toản 世纘, lại có tiểu tự là Lục Thông 六通, là con thứ ba của Lương Vũ Đế Tiêu Diễn 蕭衍, và là em của Chiêu Minh thái tử Tiêu Thống 蕭統 tác giả bộ "Văn tuyển". Sau khi Tiêu Thống mất, ông được kế vị làm thái tử. Khi Vũ Đế qua đời, ông lên ngôi làm vua bù nhìn hai năm và lấy hai niên hiệu là Thái Thanh (có từ thời thời Lương Vũ Đế, nay tiếp tục dùng trong mấy tháng) và Đại Bảo. Tiêu Cương là người khởi xướng và phát triển loại thơ Cung thể có ảnh hưởng lớn về sau. Ông cũng là người đã sai tể tướng Từ Lăng biên soạn tập "Ngọc Đài tân vịnh" 玉臺新詠 chuyên sưu tập những thi ca nói về nữ giới cũng như tình yêu nam nữ từ đời Hán cho tới đời Lương.