Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Nam Bắc triều)
2 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Nguỵ Thu (1 bài)
- Dữu Tín (6 bài)
- Tiêu Cương (2 bài)
- Vương Bao (1 bài)
- Tăng Xán thiền sư (1 bài)
Tạo ngày 30/04/2010 11:49 bởi Vanachi
Lương Nguyên Đế 梁元帝 (508–555) tên thật là Tiêu Dịch 蕭繹, là vị vua thứ 3 của nhà Lương thời Nam Bắc triều trong lịch sử Trung Quốc, cai trị từ năm 552 đến năm 555. Ông tự là Thế Bân 世斌, lúc nhỏ còn có tên là Thất Phù, con trai thứ 7 của Lương Vũ Đế Tiêu Diễn. Khi lên 6 tuổi, Tiêu Dịch đã được phong tước Tương Đông vương.

Lớn lên, ông được vua cha sai trấn thủ Hình Châu. Sau đó, Tiêu Dịch đồng thời là Đô đốc các châu Hình, Ung, Tương, Ty, Trình, Ninh, Lương, Nam Bắc Tần, Trấn Tây Tướng quân. Địa phận do Tiêu Dịch quản lý gồm: Phía Đông kéo dài đến phần đất tiếp giáp giữa tỉnh Hồ Bắc và Giang Tây ngày nay; phía Nam đến biên giới Hồ Nam, Vân Nam; phía Bắc đến Tương Dương; phía Tây đến Hán Trung thuộc Thiểm Nam, những trấn trọng yếu thuộc thượng lưu sông Trường Giang đều nằm trong sự cai quản của Tiêu Dịch. Từ đời Đông Tấn, các chính quyền Nam triều đều dựa vào thế lực quân sự của hai châu Dương Châu và Hình Châu mà tồn tại, phát triển.