Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (10 tác giả)
[1]

Đào Tiềm - 陶潛 (Đào Uyên Minh)

133.77
365-427, Trung Quốc » Tấn
42 bài thơ, 47495 lượt xem, 9 người thích
Do Vanachi gửi ngày 06/07/2005 20:16

Lục Cơ - 陸機

261-303, Trung Quốc » Tấn
4 bài thơ, 3944 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 07/09/2008 02:18

Mộ Dung Thuỳ - 慕容垂

326-396, Trung Quốc » Tấn
1 bài thơ, 2951 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 16/03/2007 18:21

Phan Nhạc - 潘岳

247-300, Trung Quốc » Tấn
1 bài thơ, 4116 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 31/12/2007 18:18

Tả Tư - 左思

250-305, Trung Quốc » Tấn
2 bài thơ, 3364 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 23/10/2008 18:14

Thạch Sùng - 石崇

246-300, Trung Quốc » Tấn
1 bài thơ, 3603 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 20/09/2008 02:07

Tô Huệ - 蘇惠

15.00
?-?, Trung Quốc » Tấn
1 bài thơ, 4370 lượt xem, 2 người thích
Do Vanachi gửi ngày 04/07/2005 19:37

Trương Hoa - 張華

?-?, Trung Quốc » Tấn
1 bài thơ, 1965 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 05/04/2017 00:07

Vương Hiến Chi - 王献之

334-386, Trung Quốc » Tấn
1 bài thơ, 3123 lượt xem, 0 người thích
Do tôn tiền tử gửi ngày 22/08/2014 15:09

Vương Hy Chi - 王羲之

123.42
303-361, Trung Quốc » Tấn
1 bài thơ, 7192 lượt xem, 1 người thích
Do Vanachi gửi ngày 17/07/2008 23:14

Trang trong tổng số 1 trang (10 tác giả)
[1]
Tìm tác giả:

Kết quả tìm được thoả mãn đồng thời tất cả các tiêu chí bạn chọn.
Bạn có thể tìm bằng Google với giao diện đơn giản hơn.

Tên tác giả:

Nước:

Thời đại: