123.42
Nước: Trung Quốc (Tấn)
1 bài thơ
1 người thích

Tác giả cùng thời kỳ

- Mộ Dung Thuỳ (1 bài)
- Vương Hiến Chi (1 bài)
- Lục Cơ (4 bài)
- Tả Tư (2 bài)
- Phan Nhạc (1 bài)
Tạo ngày 16/07/2008 23:14 bởi Vanachi
Vương Hy Chi 王羲之 (303-361) hiệu Dật Thiếu 逸少, hiệu Đạm Trai 澹齋, người huyện Thiệu Hưng, tỉnh Chiết Giang, sống thời Đông Tấn, là nhà thư pháp nổi tiếng trong lịch sử hội hoạ Trung Quốc. Ông là người học rộng tài cao được cử làm quan đến chức Nội sử kiêm hữu quân tướng quân, nên đương thời hay gọi ông là Vương Hữu Quân. Hồi nhỏ Vương Hy Chi trực tiếp được bố truyền dạy thư pháp. Sau, học chú ruột Vương Triền, một hoạ gia kiêm thư pháp gia. Càng học Vương Hy Chi càng chăm chỉ luyện chữ, công phu tìm hiểu bút tích của Lý Tư (đời Tần), của Tào Hỉ (thời Đông Hán) của Lục Cơ (đời Tây Tấn) của Vệ phu nhân (nữ thư pháp gia lừng danh đời Đông Tấn)...