Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Tấn)
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Vương Hiến Chi (1 bài)
- Vương Hy Chi (1 bài)
- Đào Tiềm (42 bài)
- Nhan Diên Chi (1 bài)
- Tạ Linh Vận (5 bài)
Tạo ngày 15/03/2007 18:21 bởi Vanachi
Mộ Dung Thuỳ 慕容垂 (326-396), tự Đạo Minh 道明, năm 384 lập ra nước Hậu Yên 后燕, hiệu Thành Vũ Hoàng Đế 成武皇帝, niên hiệu Yên Nguyên 燕元.