Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Tấn)
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Đào Tiềm (42 bài)
- Vương Hy Chi (1 bài)
- Tô Huệ (1 bài)
- Phan Nhạc (1 bài)
- Lục Cơ (4 bài)
Tạo ngày 04/04/2017 00:07 bởi Vanachi
Trương Hoa 張華 (232-300) tự Mậu Tiên 茂先, người Phương Thành, Phạm Dương (nay thuộc tỉnh Hà Bắc), là một chính trị gia, văn học gia, thư pháp gia trứ danh đời Tây Tấn. Ông là cháu 16 đời của Trương Lương 張良 đời Tây Hán, và cháu 14 đời của danh tướng Trương Cửu Linh 張九齡 đời Đường.