Xếp theo:

Trang trong tổng số 13 trang (128 tác giả)
[1] [2] [3] [4] ... ›Trang sau »Trang cuối

Âu Dương Huyền - 歐陽玄

1283-1358, Trung Quốc » Nguyên
4 bài thơ, 878 lượt xem, 1 người thích
Do Vanachi gửi ngày 04/11/2018 20:26

Bạch Phác - 白樸

1226-1306, Trung Quốc » Nguyên
2 bài thơ, 2708 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 09/07/2005 21:30

Bồ Đạo Nguyên - 蒲道源

1260-1336, Trung Quốc » Nguyên
9 bài thơ, 554 lượt xem, 0 người thích
Do tôn tiền tử gửi ngày 19/12/2020 17:22

Chiêm Đồng - 詹同

?-?, Trung Quốc » Nguyên
2 bài thơ, 701 lượt xem, 0 người thích
Do tôn tiền tử gửi ngày 05/12/2018 10:04

Chu Đức Nhuận - 朱德潤

1294-1365, Trung Quốc » Nguyên
1 bài thơ, 543 lượt xem, 0 người thích
Do tôn tiền tử gửi ngày 28/11/2018 14:21

Chu Trì - 周馳

?-?, Trung Quốc » Nguyên
1 bài thơ, 1017 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 03/04/2009 02:37

Cố Anh - 顧瑛

1310-1369, Trung Quốc » Nguyên
1 bài thơ, 1216 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 22/04/2010 18:55

Cố Đức Huy - 顧德輝

1310-1369, Trung Quốc » Nguyên
3 bài thơ, 1065 lượt xem, 0 người thích
Do tôn tiền tử gửi ngày 20/08/2014 22:40

Cống Sư Thái - 貢師泰

1298-1362, Trung Quốc » Nguyên
1 bài thơ, 474 lượt xem, 0 người thích
Do tôn tiền tử gửi ngày 30/11/2018 14:33

Cống Tính Chi - 貢性之

?-?, Trung Quốc » Nguyên
1 bài thơ, 460 lượt xem, 0 người thích
Do tôn tiền tử gửi ngày 30/11/2018 14:46

Trang trong tổng số 13 trang (128 tác giả)
[1] [2] [3] [4] ... ›Trang sau »Trang cuối
Tìm tác giả:

Kết quả tìm được thoả mãn đồng thời tất cả các tiêu chí bạn chọn.
Bạn có thể tìm bằng Google với giao diện đơn giản hơn.

Tên tác giả:

Nước:

Thời đại: