Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Nguyên)
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Lưu Cơ (19 bài)
- Quan Hán Khanh (14 bài)
- Vương Miện (20 bài)
- Dương Duy Trinh (29 bài)
- Mã Trí Viễn (1 bài)
Tạo ngày 30/11/2018 14:46 bởi tôn tiền tử
Cống Tính Chi 貢性之 không rõ năm sinh và mất, là thi nhân đời Nguyên, tự Hữu Sơ 友初 (có sách chép là 有初), cháu của Cống Sư Thái 貢師泰, người Tuyên Thành (nay thuộc An Huy), trước làm Trừ bạ uý, có tiếng cương trực, sau đổi làm Lý quan đất Mân. Sang nhà Minh, lánh ở Sơn Âm, đổi tên là Duyệt 悅, đi cày ở Lũng Mẫu đến trọn đời. Tác phẩm có Nam Hồ tập.