Núi xanh xanh mầu xanh muốn ngắt
Nơi ngắt ra mây vắt bức màn
Bên đông thung lũng nhà dân
Mới vừa bị quá nửa phần mây che
Mây, núi xa chẳng chia ra rõ
Trong mây nghe chó sủa gà kêu
Gió lên mây cũng cuốn theo
Suốt ngày mây, núi dập dìu quẩn quanh
Như mắc cửi trong thành xe ngựa
Ngựa khuất trong bụi đỏ bốc cao
Người ta chỉ hám sang giàu
Núi mây còn có ai đâu ngó ngàng
Còn những người vẫn đang trong núi
Vân Trung Quân vẫn dõi trong mơ
Làm theo ý thích đã chờ
Mặc lòng đây đó cứ theo tính trời
Ngũ Lão trước lên chơi từng ngắm
Ngũ Lão cao đỉnh cắm trời liền
Say ngâm thơ của Trích Tiên
Những toan làm tổ ở bên mây tùng
Áng mây xanh Giang Lang tư thái
Cầm bức tranh hỏi núi mây thơ
Biết đấy từ núi mà ra
Kịp thời làm đặng mưa vừa mưa to

tửu tận tình do tại