Xếp theo:

Trang trong tổng số 35 trang (343 tác giả)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] ... ›Trang sau »Trang cuối

Gia Luật Hồng Cơ - 耶律洪基 (Liêu Đạo Tông)

1032-1101, Trung Quốc » Bắc Tống, Liêu
1 bài thơ, 635 lượt xem, 0 người thích
Do tôn tiền tử gửi ngày 20/10/2018 07:14

Gia Luật Long Tự - 耶律龍緒 (Liêu Thánh Tông)

971-1031, Trung Quốc » Bắc Tống, Liêu
1 bài thơ, 479 lượt xem, 0 người thích
Do tôn tiền tử gửi ngày 20/10/2018 07:10

Hạ Chú - 賀鑄

1063-1120, Trung Quốc » Bắc Tống, Liêu
21 bài thơ, 4381 lượt xem, 1 người thích
Do Vanachi gửi ngày 08/07/2005 17:21

Hà Mộng Quế - 何夢桂

?-?, Trung Quốc » Nam Tống, Kim
1 bài thơ, 391 lượt xem, 0 người thích
Do tôn tiền tử gửi ngày 20/10/2018 06:45

Hạ Tủng - 夏竦

?-?, Trung Quốc » Bắc Tống, Liêu
1 bài thơ, 884 lượt xem, 0 người thích
Do tôn tiền tử gửi ngày 03/12/2015 08:39

Hải Ấn Tín thiền sư - 海印信禪師

?-?, Trung Quốc » Tống, Liêu, Kim
1 bài thơ, 1397 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 07/10/2010 04:57

Hàn Câu - 韓駒

?-1135, Trung Quốc » Bắc Tống, Liêu
5 bài thơ, 1681 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 21/08/2008 12:24

Hàn Chẩn - 韓縝

1019-1097, Trung Quốc » Bắc Tống, Liêu
1 bài thơ, 899 lượt xem, 0 người thích
Do tôn tiền tử gửi ngày 20/02/2016 16:38

Hàn Duy - 韓維

1017-1098, Trung Quốc » Bắc Tống, Liêu
1 bài thơ, 928 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 10/10/2013 06:28

Hàn Kỳ - 韓琦

1008-1075, Trung Quốc » Bắc Tống, Liêu
2 bài thơ, 2283 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 10/10/2013 06:10

Trang trong tổng số 35 trang (343 tác giả)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] ... ›Trang sau »Trang cuối
Tìm tác giả:

Kết quả tìm được thoả mãn đồng thời tất cả các tiêu chí bạn chọn.
Bạn có thể tìm bằng Google với giao diện đơn giản hơn.

Tên tác giả:

Nước:

Thời đại: