Xếp theo:

Trang trong tổng số 35 trang (343 tác giả)
[1] [2] [3] [4] ... ›Trang sau »Trang cuối

Án Kỷ Đạo - 晏幾道

53.60
1050-1119, Trung Quốc » Bắc Tống, Liêu
20 bài thơ, 12268 lượt xem, 6 người thích
Do Vanachi gửi ngày 09/07/2005 16:48

Án Thù - 晏殊

63.33
991-1055, Trung Quốc » Bắc Tống, Liêu
17 bài thơ, 9956 lượt xem, 2 người thích
Do Vanachi gửi ngày 09/07/2005 13:30

Âu Dương Tu - 歐陽修

35.00
1007-1072, Trung Quốc » Bắc Tống, Liêu
44 bài thơ, 20017 lượt xem, 5 người thích
Do Vanachi gửi ngày 22/04/2005 16:54

Bạch Ngọc Thiềm - 白玉蟾

23.00
1194-1229, Trung Quốc » Nam Tống, Kim
8 bài thơ, 4535 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 09/10/2006 06:14

Bạch Vân Thủ Đoan thiền sư - 白雲守端禪師

15.00
1025-1072, Trung Quốc » Tống, Liêu, Kim
3 bài thơ, 2802 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 17/09/2010 05:15

Bao Chửng - 包拯

15.00
999-1062, Trung Quốc » Bắc Tống, Liêu
1 bài thơ, 3633 lượt xem, 3 người thích
Do hongha83 gửi ngày 31/05/2008 09:17

Bảo Xiêm thiền sư - 保暹禪師

?-?, Trung Quốc » Bắc Tống, Liêu
1 bài thơ, 715 lượt xem, 0 người thích
Do tôn tiền tử gửi ngày 02/09/2018 14:52

Cao Phong Diệu thiền sư - 高峰妙禪師

1238-1295, Trung Quốc » Tống, Liêu, Kim
1 bài thơ, 2084 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 09/10/2010 03:39

Cao Quan Quốc - 高觀國

12.00
?-?, Trung Quốc » Nam Tống, Kim
3 bài thơ, 2109 lượt xem, 1 người thích
Do Vanachi gửi ngày 09/07/2005 18:47

Cao Trứ - 高翥

1170-1241, Trung Quốc » Nam Tống, Kim
2 bài thơ, 459 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 21/03/2019 23:56

Trang trong tổng số 35 trang (343 tác giả)
[1] [2] [3] [4] ... ›Trang sau »Trang cuối
Tìm tác giả:

Kết quả tìm được thoả mãn đồng thời tất cả các tiêu chí bạn chọn.
Bạn có thể tìm bằng Google với giao diện đơn giản hơn.

Tên tác giả:

Nước:

Thời đại: