Xếp theo:

Trang trong tổng số 51 trang (501 tác giả)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] ... ›Trang sau »Trang cuối

Chử Tái - 褚載

?-?, Trung Quốc » Vãn Đường
1 bài thơ, 1770 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 06/06/2009 19:53

Chương Hiếu Tiêu - 章孝標

?-?, Trung Quốc » Trung Đường
5 bài thơ, 2181 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 25/10/2013 20:58

Chương Kiệt - 章碣

836-905, Trung Quốc » Vãn Đường
4 bài thơ, 3382 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 18/02/2006 19:18

Cố Huống - 顧況

725-814, Trung Quốc » Trung Đường
33 bài thơ, 5405 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 01/07/2005 22:54

Cố Phi Hùng - 顧非熊

?-?, Trung Quốc » Vãn Đường
5 bài thơ, 2355 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 02/06/2007 10:54

Công Thừa Ức - 公乘億

?-?, Trung Quốc » Vãn Đường
1 bài thơ, 1632 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 13/12/2007 17:56

Diêu Hợp - 姚合

779-842, Trung Quốc » Trung Đường
20 bài thơ, 3525 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 13/12/2007 18:37

Diêu Nguyệt Hoa - 姚月華

?-?, Trung Quốc » Đường
1 bài thơ, 1503 lượt xem, 1 người thích
Do Vanachi gửi ngày 05/12/2013 13:54

Doãn Mậu - 尹懋

?-?, Trung Quốc » Sơ Đường
1 bài thơ, 1506 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 05/12/2013 10:18

Dụ Phù - 喻鳧

?-?, Trung Quốc » Vãn Đường
1 bài thơ, 1501 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 28/11/2013 07:01

Trang trong tổng số 51 trang (501 tác giả)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] ... ›Trang sau »Trang cuối
Tìm tác giả:

Kết quả tìm được thoả mãn đồng thời tất cả các tiêu chí bạn chọn.
Bạn có thể tìm bằng Google với giao diện đơn giản hơn.

Tên tác giả:

Nước:

Thời đại: