Xếp theo:

Trang trong tổng số 22 trang (218 tác giả)
[1] [2] [3] [4] ... ›Trang sau »Trang cuối

An Khí Sử - 安器使

35.00
1506-1582, Việt Nam » Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
1 bài thơ, 3559 lượt xem, 0 người thích
Do tôn tiền tử gửi ngày 13/01/2020 00:38

Bùi Dương Lịch - 裴楊歷

14.00
1758-1828, Việt Nam » Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
4 bài thơ, 4271 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 07/07/2012 20:45

Bùi Đạt - 裴達

1433-1509, Việt Nam » Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
1 bài thơ, 2131 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 24/05/2010 03:25

Bùi Đình Tán

1532-1609, Việt Nam » Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
2 bài thơ, 1054 lượt xem, 0 người thích
Do tôn tiền tử gửi ngày 16/01/2020 22:51

Bùi Huy Bích - 裴輝璧

14.00
1744-1802, Việt Nam » Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
42 bài thơ, 7751 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 23/10/2009 04:20

Bùi Phổ - 裴普

23.00
?-?, Việt Nam » Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
1 bài thơ, 2478 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 20/04/2016 08:19

Bùi Trục - 裴軸

23.00
?-?, Việt Nam » Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
4 bài thơ, 2241 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 26/04/2013 21:21

Bùi Viết Lương - 裴曰良

25.00
1442-1531, Việt Nam » Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
2 bài thơ, 986 lượt xem, 0 người thích
Do tôn tiền tử gửi ngày 22/12/2019 10:47

Bùi Xương Trạch - 裴昌澤

15.00
1451-1529, Việt Nam » Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
1 bài thơ, 2740 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 30/07/2007 19:02

Bùi Xương Tự - 裴昌嗣

14.00
1656-1728, Việt Nam » Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
17 bài thơ, 3322 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 30/07/2007 18:56

Trang trong tổng số 22 trang (218 tác giả)
[1] [2] [3] [4] ... ›Trang sau »Trang cuối




Tìm tác giả:

Kết quả tìm được thoả mãn đồng thời tất cả các tiêu chí bạn chọn.
Bạn có thể tìm bằng Google với giao diện đơn giản hơn.

Tên tác giả:

Nước:

Thời đại: