Xếp theo:

Trang trong tổng số 16 trang (151 tác giả)
[1] [2] [3] [4] ... ›Trang sau »Trang cuối

Bùi Dương Lịch - 裴楊歷

1758-1828, Việt Nam » Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
4 bài thơ, 2531 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 07/07/2012 20:45

Bùi Đạt

1433-1509, Việt Nam » Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
1 bài thơ, 1178 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 24/05/2010 03:25

Bùi Huy Bích - 裴輝璧

14.00
1744-1802, Việt Nam » Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
38 bài thơ, 4791 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 23/10/2009 04:20

Bùi Phổ - 裴普

23.00
?-?, Việt Nam » Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
1 bài thơ, 964 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 20/04/2016 08:19

Bùi Trục - 裴軸

23.00
?-?, Việt Nam » Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
4 bài thơ, 1262 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 26/04/2013 21:21

Bùi Xương Trạch - 裴昌澤

1451-1529, Việt Nam » Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
1 bài thơ, 1677 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 30/07/2007 19:02

Bùi Xương Tự - 裴昌嗣

14.00
1656-1728, Việt Nam » Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
16 bài thơ, 2087 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 30/07/2007 18:56

Chu Huân

15.00
?-?, Việt Nam » Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
1 bài thơ, 769 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 16/08/2014 06:36

Chu Nguyễn Lâm - 朱阮林

1687-?, Việt Nam » Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
1 bài thơ, 1427 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 22/02/2012 22:21

Chu Tam Tỉnh - 朱三省

?-?, Việt Nam » Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
1 bài thơ, 1488 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 17/08/2011 20:25

Trang trong tổng số 16 trang (151 tác giả)
[1] [2] [3] [4] ... ›Trang sau »Trang cuối
Tìm tác giả:

Kết quả tìm được thoả mãn đồng thời tất cả các tiêu chí bạn chọn.
Bạn có thể tìm bằng Google với giao diện đơn giản hơn.

Tên tác giả:

Nước:

Thời đại: