Xếp theo:

Trang trong tổng số 8 trang (80 tác giả)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [3] [4] [5] [6] [7] [8] ›Trang sau »Trang cuối

Trần Công Cẩn - 陳公謹

?-?, Việt Nam » Trần
2 bài thơ, 1740 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 17/08/2008 02:32

Trần Dụ Tông - 陳裕宗 (Trần Hạo, 陳皓)

1336-1369, Việt Nam » Trần
1 bài thơ, 1811 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 15/09/2008 10:02

Trần Duệ Tông - 陳睿宗 (Trần Kính, 陳敬)

?-?, Việt Nam » Trần
2 bài thơ, 1868 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 03/09/2008 10:11

Trần Đạo Tái - 陳道載

?-?, Việt Nam » Trần
1 bài thơ, 1214 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 20/09/2008 01:14

Trần Đình Thâm - 陳廷深

?-?, Việt Nam » Trần
2 bài thơ, 1366 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 17/08/2008 02:08

Trần Hiệu Khả - 陳效可

?-?, Việt Nam » Trần
1 bài thơ, 934 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 16/09/2008 10:56

Trần Ích Tắc - 陳益稷

1254-1329, Việt Nam » Trần
8 bài thơ, 1105 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 11/10/2017 05:34

Trần Khánh Dư - 陳慶餘

?-1339, Việt Nam » Trần
2 bài thơ, 2437 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 01/10/2008 02:24

Trần Lôi - 陳雷

?-?, Việt Nam » Trần
1 bài thơ, 1024 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 01/08/2008 07:40

Trần Minh Tông - 陳明宗 (Trần Mạnh, 陳孟)

15.00
1300-1357, Việt Nam » Trần
28 bài thơ, 7436 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 12/08/2005 16:42

Trang trong tổng số 8 trang (80 tác giả)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [3] [4] [5] [6] [7] [8] ›Trang sau »Trang cuối




Tìm tác giả:

Kết quả tìm được thoả mãn đồng thời tất cả các tiêu chí bạn chọn.
Bạn có thể tìm bằng Google với giao diện đơn giản hơn.

Tên tác giả:

Nước:

Thời đại: