Chưa có đánh giá nào
Nước: Việt Nam (Trần)
2 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

Dịch giả nhiều bài nhất

- Huệ Chi (1 bài)
Tạo ngày 01/10/2008 02:24 bởi Vanachi
Trần Khánh Dư 陳慶餘 (?-1339) là tôn thất nhà Trần, được vua Trần Thánh Tông nhận làm con nuôi, tước Nhân Huệ vương. Là một tướng lĩnh mưu trí và dũng lược, biết lợi dụng chỗ sơ hở của địch để đánh địch, ngay từ hồi còn trẻ, ông đã giành được nhiều chiến công quan trọng và được phong Phiêu kỵ đại tướng quân là chức chỉ giành riêng cho hoàng tử. Nhưng rồi vì phạm lỗi sau đó, ông bị cách tuột hết mọi chức tước, trở về châu Chí Linh là ấp phong của thượng tướng Trần Phó Duyệt, thân phụ của ông, làm nghề bán than. Khi cuộc kháng chiến lần thứ hai sắp sửa bùng nổ, nhà Trần tổ chức hội nghị Bình Than (1282), ông nhân chở than qua đó, liền được vua Trần Nhân Tông cho triệu đến, cùng ngồi bàn việc quân với các vương hầu, rồi được phục chức Phó đô tướng quân, hoàn thành nhiều nhiệm vụ chiến đấu khó khăn…

 

Tuyển tập chung